صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۸ قوس ۱۴۰۱

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار طالبان برای بستن 25 مکتب در غزنی

هشدار طالبان برای بستن 25 مکتب در غزنی

وزارت معارف افغانستان تایید می کند که استادان و شاگردان حدود 25 مکتب در ولایت غزنی از سوی مخالفان مسلح تهدید شده اند.
سخنگوی این وزارت می گوید که مخالفان مسلح در عکس العمل به ممنوع شدن گشت و گذار با موتر سایکل در این ولایت دست به این اقدام زده اند.

به گفتهء وزارت معارف افغانستان، در عکس العمل به ممنوع شدن گشت و گذار توسط موتر سایکل در ولایت غزنی، صد ها هزار شاگرد مکاتب در مرکز و برخی از ولسوالی های این ولایت با تهدید های مخالفان مسلح روبرو شده اند.

سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح در مرکز و ولسوالی های ناوه و ده یک ولایت غزنی به شاگردان گفته اند که از رفتن به مکاتب خود داری کنند.

امان الله ایمان می گوید که وزارت معارف با همکاری مردم محل تلاش ها را برای رفع این تهدید ها آغاز کرده است:
بعضی تهدید های در مرکز و ولسوالی های اندر، ده یک و ناوهء ولایت غزنی به وجود آمده، طالبان تهدید کرده بودند که اگر برای موتر سایکل های بدون نمبر پلیت اجازهء گشت گذار داده نشود، درعکس العمل آنان مکاتب غزنی را مسدود خواهند کرد.

ولی من فکر می کنم که مکاتب یک چیزی مردمی و ولسی است و باید حمایت گردد.

در مقابل مردم هم اعتراض کردند و امیدوارم که اعتراضات شان در عکس العمل به این خواسته های غیر اسلامی که برخی گروه ها کردند، دیگر هم تشدید یابند.
سخنگوی وزارت معارف افغانستان این گروه از مخالفان مسلح را که شاگردان مکاتب را مورد تهدید قرار می دهند، وابسته به حلقات استخباراتی کشورهای خارجی می داند.

امان الله ایمان می گوید این مشکل در ولسوالی اندر ولایت غزنی بسیار جدی نیست زیرا به گفتهء وی در این ولسوالی مخالفان مسلح در خصوص مسدود کردن مکاتب در میان خود به دو گروه تقسیم شده اند.
آقای ایمان می افزاید که حفاظت از مکاتب توسط نیروهای امنیتی کار ناممکن است و وزارت معارف افغانستان در نظر دارد این مشکل را به همکاری مردم حل کند.

در مورد بسته شدن مکاتب در ولایت غزنی به روز شنبه در جلسهء عمومی ولسی جرگهء افغانستان نیز بحث های صورت گرفت.
تعدادی از وکیلان گفتند که در برخی مناطق غزنی تمام مکاتب مسدود شده اند.

حاجی ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه را نیز به عهده داشت گفت که در مورد این مساله از طریق کمسیون های مربوط با وزارت معارف و نهاد های امنیتی صحبت می کنند.

مخالفان مسلح تا اکنون در رابطه به مسدود شدن مکاتب در ولایت غزنی چیزی نگفته اند اما پیش از این نیز در نتیجهء مشکلات امنیتی تعدادی مکاتب در برخی از ولایت ها مسدود شده اند.

از سوی دیگر وزارت معارف افغانستان گفته است که در این اواخر در برخی از مناطق نسبتاً نا آرام موفق به بازگشایی مکاتبی شده اند که بنابر مشکلات امنیتی مسدود شده بودند (رادیو ازادی)