صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقالات تحلیلی روی مسایل روز در افغانستان

انتخاب عمومی ‌یا بازار سیاست - قسمت پایانی

انتخاب عمومی ‌یا بازار سیاست - قسمت پایانی

دوشنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۷ -

آنچه مطالعه نحوه اتخاذ پالیسی دولت ها را مهم می سازد این حقیقت است که احتمال دارد دولت ها برای مجبور ساختن اقلیت ها جهت . . .ادامه مطلب ←

انتخاب عمومی ‌یا بازار سیاست

انتخاب عمومی ‌یا بازار سیاست

یکشنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۷ -

از «انتخاب عمومی» اغلب به عنوان یک مدرسه و مکتب اقتصادی یاد می شود، در حالی که انتخاب عمومی . . .ادامه مطلب ←

دایکندی در مسیر تحـول

دایکندی در مسیر تحـول

شنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۷ -

در تاریخ پیدایش و تشکیل ولایتی بنام دایکندی در جغرافیای سیاسی افغانستان، 18 عقرب 1397 روز ماندگار خواهد بود؛ زیرا ولایتی دایکندی . . .ادامه مطلب ←

وضعیت فرهنگی مناطق مرکـزی

وضعیت فرهنگی مناطق مرکـزی

پنجشنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۷ -

در تعریف از فرهنگ بایستی همه تعاملات، کنش ها، رفتار و آداب و رسوم مردم و تعلیم و تربیه را در نظر داشت؛ آنچه که در مرور زمان و طول تاریخ در بین مردم . . .ادامه مطلب ←

عمل به وعده ها

عمل به وعده ها

پنجشنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۷ -

داکتر محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان و استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و دیگر مقامات دولتی روز جمعه مهمان مردم . . .ادامه مطلب ←

ذهنیت جنگ‌اندیش و گره نگشوده

ذهنیت جنگ‌اندیش و گره نگشوده

سه شنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۷ -

عده ای معتقد اند، جنگ میان دار اسلام و دار کفر تا برپایی قیامت ادامه خواهد داشت و به هیچوجه نمی توان پایانی برای آن تصورکرد. این باورها تصوراتی را در ذهن این افراد ...ادامه مطلب ←

 فرقه‌گرایی مذهبی در خاور میانه رو به زوال است؟

فرقه‌گرایی مذهبی در خاور میانه رو به زوال است؟

یکشنبه ۱۳ عقرب ۱۳۹۷ -

احساس و تمایل فرق های / سیکتاریستی که بیشتر به خاور میانه ربط داده می شود، پدیدۀ متأخر است. سلسله تحولات سیاسی و مذهبی که در سال 1979 میلادی ...ادامه مطلب ←

صفحه بعدی صفحه آخر