صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقالات تحلیلی روی مسایل روز در افغانستان

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،  موجب تجدید خشونت می‌شود و یا منجر به صلح؟

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، موجب تجدید خشونت می‌شود و یا منجر به صلح؟

سه شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۷ -

دونالد ترامپ با اعلام خروج 7 هزار نیروی امریکایی از افغانستان متحدان و هم مخالفان خود را متعجب کرد. همان طور که انتظار می رفت، ترامپ به علت عدم پیشرفت . . .ادامه مطلب ←

صفحه بعدی صفحه آخر