صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقالات تحلیلی روی مسایل روز در افغانستان

ناکامی در مبارزه با مواد مخدر

ناکامی در مبارزه با مواد مخدر

چهار شنبه 29 قوس 1391 -

خبر کشف 400 کیلو تریاک در ولایت هرات خبر خوبی است و نشان می دهد که سربازان پولیس در قسمت دستگیری قاچاقچیان و محموله های مواد مخدر تلاش می کنند. ...ادامه مطلب ←

چرا تلاشهای صلح نتیجه بخش نیست؟!

چرا تلاشهای صلح نتیجه بخش نیست؟!

چهار شنبه 29 قوس 1391 -

در سالهای واپسین یکی از برنامه های که بیشترین هزینه ها را بر دولت افغانستان تحمیل کرده است برنامه صلح بوده است. اما به رغم تمامی تلاشها و هزینه های که پرداخته شده است هنوز هم صلح در ...ادامه مطلب ←

کارکرد های نهاد تعلیم و تربیه

کارکرد های نهاد تعلیم و تربیه

سه ‌‌شنبه 28 قوس 1391 -

در همه کشور ها در جهان امروز، از جمله کشورهای جهان سوم، تعلیم و تربیه به صورت یک حوزه عمده سرمایه گذاری در آمده است. علت اساسی سرمایه گذاری روی نهاد تعلیم و تربیه به خاطر نقش اساسی و مثبت آن در جامعه است. به طور کلی نظام های تعلیم و تربیه ممکن متمرکز باشد که دولت تمام کتاب ها و ...ادامه مطلب ←

حقوق زنان نقض می شود

حقوق زنان نقض می شود

دوشنبه 27 قوس 1391 -

افزایش خشونت های فامیلی و تجاوزات جنسی در افغانستان با وجود تلاشهای فراوان در زمینه احقاق حقوق زن و محو خشونت علیه زن نشان می دهد که هنوز برای احقاق حقوق زن راه درازی در پیش ...ادامه مطلب ←

نسبت ما با عقل  و خشونت

نسبت ما با عقل و خشونت

یک شنبه 26 قوس 1391 -

دون شک در تمام جوامع اختلاف وجود دارد. این اختلاف ممکن در عقاید یا منافع و یا هر دو باشد. آنچه که جوامع را از هم تفکیک می کند روش ها و سازکار هایی است که آنها برای حل اختلافات خود از آن استفاده می کند. به طور کلی برای حل اختلافات دو راه وجود دارد. راه ...ادامه مطلب ←

افغانستان و صنعت توریسم

افغانستان و صنعت توریسم

شنبه 25 قوس 1391 -

یکی از دغدغه های اساسی اقتصاد دانان و سیاستمداران هر کشور چگونگی افزایش تولیدات ناخالص ملی و تولیدات سرانه ملی می باشد. برای این مهم راهکار ها و روش های مختلف ارائه می دهد تا رشد ...ادامه مطلب ←

رشد جمعیت و پیامد های آن

رشد جمعیت و پیامد های آن

پنج ‌‌شنبه 23 قوس 1391 -

خیلی از اندیشمندان بر این باور است که مهمترین مسئله بعد از گسترش سلاحهای اتمی و خطرات ناشی از آن مسئله رشد بی رویه جمعیت در جهان می باشد. کشور های صنعتی و توسعه یافته هم مواد غذایی بیش از نیاز دارد و هم رشد جمعیت کاهش یافته است لذا خیلی ...ادامه مطلب ←

افغانستان معادله چند مجهوله

افغانستان معادله چند مجهوله

چهار شنبه 22 قوس 1391 -

در یک دهۀ گذشته جامعه جهانی در کنار قدرت های بزرگ و مدعی در جهان، تمام توجهات خود را متوجه افغانستان نموده و با تمرکز قوا در این منطقه از جهان سعی کردند این کشور را به یک کشور با ثبات و پیشرو و عضو فعال جامعه جهانی در عرصه های مختلف تبدیل ...ادامه مطلب ←

جهانی شدن حقوق بشر

جهانی شدن حقوق بشر

چهار شنبه 22 قوس 1391 -

از اواخر قرن بیست و یک کمتر مقوله ای وجود داشته است که به گونه ای با مقوله جهانی شدن ارتباط نداشته باشد. در حوزه اقتصاد و تجارت که همه مباحث به نوعی با فرایند های جهانی شدن مربوط می ...ادامه مطلب ←

سیاست خارجی کشور های جهان سوم

سیاست خارجی کشور های جهان سوم

سه ‌‌شنبه 21 قوس 1391 -

اگر بخشی از سیاست مربوط به حوزه داخلی کشور ها است بخش دیگر آن مربوط به سیاست خارجی کشورها می باشد. هر کشوری دارای سیاست خارجی کوتاه مدت و بلند مدت بوده که ممکن این سیاست ها در راستای همگرایی با سیاست های کشور های دیگر باشد ...ادامه مطلب ←

باز هم زمستان

باز هم زمستان

سه ‌‌شنبه 21 قوس 1391 -

در روز هاي اخير كه هوا رو به سردي مي رود ، هاله اي از نگراني و پريشاني را در چهره اكثريت مرد م بوضوح مي توان شاهد بود . هر چند مردم ما عمري را عادت نموده اند كه با نگراني و اضطراب زندگي ...ادامه مطلب ←

منافع ملی و بازی های سیاسی

منافع ملی و بازی های سیاسی

یک‌شنبه 19 قوس 1391 -

در این تردیدی نیست که منافع ملی چارچوب های اصلی تمامی قرارداد ها و معاهدات بین المللی افغانستان را تعیین می کند. به این معنا که در تمامی موافقت نامه های که میان افغانستان و هر کشور دیگر امضا ...ادامه مطلب ←

افغانستان و سازمان همکاری شانگهای

افغانستان و سازمان همکاری شانگهای

‌‌شنبه 18 قوس 1391 -

تجارت و ارتباط روز افزون جوامع باعث شکل گیری سازمان های بین المللی شد و از طرفی برقراری صلح و امنیت و ایجاد همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی ترین نیاز های دیرینه بشر بوده است و دولتها برای این مهم سازمان های بین المللی و منطقه ای و فرا ...ادامه مطلب ←

صلح رؤیای دست نیافتنی

صلح رؤیای دست نیافتنی

‌‌شنبه 18 قوس 1391 -

عملکرد گروه طالبان در یک دهه گذشته نشان می دهد که این گروه به هیچ عنوان به صلح نمی اندیشد. زیرا در منظومه باورهای این گروه اعتقاد به صلح و هم زیستی مسالمت آمیز با دیگران تعریف نشده ...ادامه مطلب ←

نقش پولیس درتامین امنیت

نقش پولیس درتامین امنیت

‌‌شنبه 18 قوس 1391 -

مهم ترین عاملی که می تواند به امنیت یک جامعه کمک نماید ایجاد اعتماد و همکاری متقابل میان پولیس و جامعه است، وقتی پولیس موفق است که جامعه را با خود داشته باشد و همه اقشار ادامه مطلب ←

توسعه اقتصادی یا  توسعه سیاسی

توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی

پنج شنبه 16 قوس 1391 -

اگر مهمترین موضوع روابط بین الملل تا پایان جنگ جهانی دوم موضوع جنگ و صلح بود، با مشاهده و دقت عملی به نظر می رسد که اساسی ترین موضوع نیمه دوم قرن بیستم و قرن بیست و یکم برای ...ادامه مطلب ←

از صبح زود نبردی برای بقا

از صبح زود نبردی برای بقا

چهارشنبه 15 قوس 1391 -

من صبح زود سر کار می روم شش صبح وقتی که هنوز هوا تاریک است و مردم برای نماز به مساجد می روند، از این موضوع ناراحت هستم که چرا خیلی وقت باید سر کار ...ادامه مطلب ←

مذهب و توسعه

مذهب و توسعه

سه ‌شنبه 14 قوس 1391 -

توسعه یکی از موضوعات بسیار اساسی است که در دوران جدید مطرح شده است و مکتب نوسازی، نظریه وابستگی و نظریه نظام جهانی در مورد آن تئوری پردازی کرده است. عوامل و زمینه های توسعه یافتگی از موضوعات اساسی است که خیلی از نظریه پردازان به آن پرداخته است. مکتب نوسازی بیش از همه ...ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر