صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقالات تحلیلی روی مسایل روز در افغانستان

 رسانه و تروریسم

رسانه و تروریسم

شنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۷ -

درست از زمان رخداد یازده سپتامبر تروریسم به یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در نظام واژگانی ما تبدیل . . .ادامه مطلب ←

امتناع برگشت به گذشته

امتناع برگشت به گذشته

شنبه ۳ قوس ۱۳۹۷ -

در قالب نظام های سیاسی، رفتارهای سیاسی متفاوت در تاریخ افغانستان سپری شده است. برخی از این رفتارها هزینه های بسیار . . . ادامه مطلب ←

نقطه امتناع در قاعده صـلح

نقطه امتناع در قاعده صـلح

چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۷ -

اگر بخواهیم مفهوم واقعی صلح را به صورت واضح تصور کنیم، می توان گفت که صلح عبارتست از یک معامله سیاسی میان دو طرف درگیر ... ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر