صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ده سال پس از حملات یازده ستامبر

-

ده سال پس از حملات  یازده ستامبر

محمد ناطقی سفیر پیشین افغانستان درلیبیا

آقای اوباما رییس جمهوری آمریکا، خانم کلینتون و معاون رییس جمهوری آقای جوب آی دین، درآستانه دهمین سالگرد حملات یازدهم ستامبر که منجر به کشته شدن 3000 نفر و تبدیل شدن دومرکز تجارتی به سیاه چاله شد، سخنرانی می کرد. امری که در تاریخ آمریکا و درهیچ کشوری دیگری تاکنون رخ نداده. آقای اوباما گفت که گزارش ها نشان می دهد که خطرات هنوز آمریکا ر اتهدید می کند. خانم کلینتون وهمین طور اف.پی .آی. پولیس فدرال آمریکا اشاره داشت که حدود یک ماه قبل سه نفر ازمناطق سرحدی بی قانون پاکستان که یکی ازآن سه تن تبعه آمریکا است، وارد آمریکا شده.

آقای جوب آی دین نیزاشاره به حضور تروریستان درآستانه یازدهم ستامبر درخاک آمریکا داشت اماجزئیات آن را مقامات استخباراتی وسیاسی آمریکا روشن نسا خته اند. پولیس فدرال گفته است که اعضای القاعده به دستور ایمن الظواهری بمنظور انتقام گیری وارد آمریکا شده و درنظر دارند که متروها رابمب گذاری نمایند .

اینها تماما حدس و گمانهای مقامات سیاسی آمریکا بمناسبت سالگرد یازدهم ستامبر بود. البته ازسال 2001 تاکنون ازطرف القاعده حملات تروریستی درخاک آمریکا، انجام نشده است. دلیل آن نیز ناتوانی القاعده در سازماندهی حملات و برنامه های تروریستی بوده است. مثلا درسال 2010 درشهر نیویورک، فیصل شهزاد اصالتا پاکستانی وتبعه آمریکا، ماشین پراز مواد انجاری خود را نتوانیست منفجر نماید و بدین سان درحملات انفجاری خود ناکام ماند.

در حاشیه شهربرلین دو جوان یکی 24ساله اهل لبنان ودیگری مرد 28 ساله از غزه، دیروز طی یک عملیات بسیار سهمگین پولیسی که صدها پولیس المان درآن شرکت داشتند، دستگیر شد و ازمحل سکونت آنها مقادیر مواد کیمیایی که درساخت بمب مورد استفاده قرار می گیرد، کشف گردید.

و نیز اسناد جعلی ازجمله پاسپورت های بلغاریایی نیز بدست آوردند وبدنبال آن مراکز اسلامی درمحل، مورد تلاشی وباز رسی دقیق قرا گرفتند. ولی مقامات امنیتی المان علیرغم این تلاشها گفته اند که آنچنان خطر جدی امنیت آلمان را تهدید نمی کند. به نظر می رسد هر دومورد، تهدیدات امنیتی درآمریکا و المان که با سلولهای خفته تروریستی القاعده درآستانه ی دهمین سالگرد یازدهم سپتامبر، صورت گرفته، آن چنان حایز اهمیت نیست؛ دلیل مساله نیز واضح است زیرا شبکه القاعده پس از ده سال با چالش عمده مواجه شده است.

درپاکستان نیز درآستانه سالگرد یازدهم ستامبر سه تن از رهبران القاعده شکارشد. یونس الموریتانی وهمکارانش عبدالغفار الشامی ومسرا الشامی در شهر کویته پا کستان دستگیر شدند. سازمان استخبارات پا کستان آی.اس.آی . اعلام داشت که دردستگیری این سه تن، سازمان جاسوسی آمریکا .سی.آی.ای. با آنها همکاریهای فنی داشته اند.

این موضوع نشان می دهد که علیرغم جدال پاکستان با آمریکاییها درمورد کشته شدن اسامه بن لادن در دوم می 2011 در ایبت آباد اسلام آباد، مقامات امنیتی پا کستان به دلایل سیاسی ومالی، همکاریهای عملی خودرا با سازمان استخبارات آمریکا درمورد شبکه القاعده، ازسرگرفته است. زیرا پاکستان اشد نیاز به پول دارد واین مساله برای پاکستان فوق العاده دشوار است که مبلغ هشتصد ملیون دالر، ازدوملیارد کمک های امریکا را درسال ازدست بدهد.

قطعا خواهیم شنید که آی.اس.آی پاکستان در ازا دستگیری سه کادر مهم القاعده موضوع هشتصد ملیون دالر را که به تاخیر افتاده بود حل خواهد کرد؛ زیرا یونس الموریتانی فرد فوق العاده مهم برای شبکه القاعده بود. وی ازطرف اسامه موظف شده بود که مراکز مهم مالی واقتصادی آمریکا را هم درپاکستان وهم خارج ازپاکستان هدف بگیرد.

بنابر این ملاحظه می گردد سازمان القاعده دارای سنترالیزم تشکیلاتی نیست به همین دلیل به راحتی شکار می شود. شبکه های آن درسراسر دنیا به صورت سلولهای خفته عمل می کنند . شما جریان بمب گذاری فیصل شهزاد را درنیویورک درنظر بگیرید؛ قراین نشان می دهد که او به عنوان یک سلول خفته منتظر فرصت بوده و درموقعی که خود مناسب دیده عمل کرده است.

ازطرف دیگر مراکز این سازمان در سرحدات پاکستان، توسط استخبارات آمریکاوغرب وبخصوص هواپیماهای بدون سرنشین دراین ده سال درهم کوبیده شده وچنین به نظر می رسد، سازمان تروریستی القاعده درطی این ده سال رو به زوال می باشد.

ازمجموع بررسیها به این نتیجه می رسیم که درآستانه ای دهمین سالگرد یازدهم سپتامبر، پاکستان سیاست جدال با آمریکا را درمورد شکارکردن اعضای شبکه القاعده کنار گذاشته و پس از این شاهد موج دستگیریها وترور رهبران القاعده درپاکستان خواهیم بود.

گرفتاری یونس الموریتانی وهمکارانش عبدالغفار شامی ومسرا الشامی، طلیعه همکاری دوباره استخبارات پا کستان با آمریکا است. درپایان لازم است که به صورت گذرا اشاره ای داشته باشیم به وضعیت مرگبار القاعده درسال 2011. در می سال جاری رهبر این گروه اسامه بن لادن، کشته شد؛ به دنبال آن الیاس کشمیری درپاکستان کشته گردید و دراندوزی شیخ عمر عبد الرحمن البشیر به خاطر دست داشتن درانفجار جزیره بالی به حبس ابد محکوم شد؛ درسال جاری محمد الباذل در سومالی کشته شد.

دریمن انور اولاکی نیز به دام تظاهرات آزادی خواهی مردم یمن گرفتار آمده دیگر کسی به سخنان وی گوش نمی دهد؛ به علاوه اینکه درشهر" زنگه بار" یمن، نیز اعضای القاعده توسط هواپیماهای بدون سرنشین، دچار تلفات سنگین شده اند. درممالک عربی خاورمیانه وشمال آفریقا صدای القاعده خاموش وشعارهای جنبش بهاری عرب در انهدام استبداد، بلند است وبالاخره درپاکستان رهبران القاعده بد ترین روزهای خود را سپری می کنند.
القاعده ده سال پس ازحملات یازدهم سپتامبر، سیر نزولی خودرا می پیماید اما طالبان راه صعودی خود را. دلیل آن البته اتخاذ سیاست غلط درافغانستان است.

دیدگاه شما