صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رهبران اروپا درطرابلس؛ نبردهای خونین در " سرت و بن ولید"

-

رهبران اروپا درطرابلس؛ نبردهای خونین در

محمد ناطقی سفیر پیشین افغانستان درلیبیا.

دورهبر اروپایی آقایان سرکوزی رییس جمهوری فرانسه وآقای داوید کامرون صدر اعظم بریتانیا وارد طرابلس پایتخت ازدست رفته معمرالقذافی شد. فرانسه وبریتانیا ازپیش تازان حمایت ونبرد لیبیا هستند آنها درعرصه های سیاسی ونظامی گا م های بلندی را درحمایت ازمجلس انتقالی برداشتند. شورای انتقالی ومردم لیبیا بخوبی می دانند که حمایت هوایی ناتو سبب پیروزی آنها گردید وماشین جنگی قذافی نابود گردید دریگ نظرخواهی که شبکه الجزیره از مردم طرابلس داشت ، بخوبی نشان داده شد که پیروزیهای نظامی وسقوط رژیم معمر القذافی را مدیون حمایت فرانسه ،بریتانیا وقوایی ناتو ، می دانند.

درمارچ 2011 پس ازفیصله شورای امنیت وصدور قطعنامه 1973 که به نیروهای بین المللی اجازه داده شد تا فضا لیبیا را پرواز ممنوع اعلام نماید وهمینگونه آنها اجازه گرفتند که سایتهای نظامی وامنیتی رژیم آقای قذافی را درهم بکوبند تا مردم لیبیا ازتعرضات ارتش بیرحم اقای قذافی، درامان باشد .

برای اولین بار این هواپیماهای فرانسه بود که قافله و رتل بزرگی از ارتش لیبیا را درنزدیکهای شهر بنغازی ، مورد ضربات وحملات هوایی، قرار داد وفاصله بین دوشهر بنغازی واجدابیا را تبدیل به قبرستان تانگهای اردوی قذافی ساخت . مردم لیبیا درنظر خواهی شان گفتند که اگر این بمبارانها صورت نمی گرفت آقای قذافی می خواست شهر بنغازی را ازجغرافیا ی لیبیا، حذف نماید . شعارهای آتشین معمر القذافی (زنگه زنگه دار دار بیت بیت) وسخنان فرزند شان سیف الاسلام به ارتش لیبیا اجازه می داد که شهرهای شرقی مثل طبرق، البیضا، اجدابیا، بخصوص شهر بنغازی را تبدیل به جهنم نمایند.

دورهبر عمده اروپایی کامرون،سرکوزی گفتند که درطرابلس آمده تابه مردم لیبیا پیروزیهای شان را تبریگ بگویند وبرای مشاهده اوضاع پس ازسقوط رژیم قذافی ونحوه کمک به مردم لیبیا وشورای انتقالی این مسافرت انجام شده . برخی سفر دو رهبر اروپایی را این گونه برسی کردند که آنها مقاصد اقتصادی دارند ومی خواهند دوبخش مهم ازگاز ونفت لیبیا را درانحصار شرکتهای خود در آورند . کشورهای مثل روسیه ،چین،هند،برزیل، وافریقای جنوبی، به اضافه ونیزوئیلا وکوبا که باسیاست های ناتو وفیصله شورای امنیت درمورد لیبیا مخالف بودند، این کشورها، تماما اهداف اقتصادی سفر کامرون وسارکوزی را مهم می دانند .

سخنگوی متواری معمر القذافی آقای موسی ابراهیم ، هدف از آمدن دو رهبر اروپایی را ، تصاحب نفت گاز، لیبیا اعلام نمود وبه شدت آن را محکوم کرد.البته تردید نیست که کشورمثل روسیه وچین نگران منافع مالی خود باشند زیرا آنها سرمایه گذاری هنگفت درلیبیا داشتند چین در میدان ها ی نفتی لیبیا ملیارد ها دولار سرمایه گذاری کرده بود وروسیه عمده ترین طرف تجاری اسلحه برای لیبیا شمرده می شد روسیه علایق تاریخی به معمر القذافی داشت درسال 1986 وقتیکه حکومت ریگان به قصد کشتن قذافی ،باب العزیزیه مقر اقامت قذافی را بمباران کرد ، دپلماتها هنگام دیدن ازمحل بمباران شده آقای قذافی، بمن گفتند که جاسوسان روسیه نیم ساعت پیش به وی خبر داده بود که محل اقامت وی بمباران می شود. به همین خاطر او ازاین بمباران جان بسلامت برد.

این کشورها ازحضور سنگین فرانسه وبریتانیا نگران منافع مالی خود هستند زیرا نفت گاز برای خوردن نیست بلکه باید استخراج شود.وبدون شک کشورهای اروپایی پیش قدم خواهد بود . گرچه دورهبر اروپایی این موضوع را کم اهمیت دانست اهداف سفرشان را بیشتر مسا ئل سیاسی وکمک به شورای انتقالی عنوان کردند وگفتند که داراییهای لیبی که بالغ بر یکصد هفتاد ملیارد دالر می شود به نفع شورای انتقالی آزاد می شود .

همزمان به این سفر کرسی لیبیا درشورای امنیت به شورای ملی انتقالی لیبیا ، سپرده شد وآقای عبدالحمن شلقم که قبلا نماینده آن کشور درشورای امنیت بود وبدلیل مخالفت با قذافی کنار رفته بود،اکنون به نمایندگی ازمجلس ملی انتقالی، کرسی لیبیا را اشغال کرد.رژیم قذافی بلحاظ سیاسی دفن تاریخ شده امابلحاظ نظامی شاید، چانس دودرصد مقاومت را درشهر های جنوب مثل سرت ، سبها، بن ولید وجفره ، داشته باشد اما این مقاومت ، کاملا مذبوحانه ودیوانگی بیش ازسوی قذافی وسیف الاسلام نیست .

به دنبال سفر کامرون وسارکوزی، آقای رجب طییب اردوغان ازمصر وارد طرابلس شد ودرنماز جمعه میدان شهدا درجمع هزاران نفر حضور یافت. وی درسخنرانی خود ازهواداران قذافی خواست دست ازجنگ بکشند وبه آغوش مردم وانقلاب بپیوندد.

آقای اردوغان مورد استقبال گرم مردم و رهبران شورای انتقالی قرارگرفت.ترکیه نیز همانند کشورهای اروپایی ، سرمایه گذاری بزرگی درلیبیا کرده .سطح آن به پانزده ملیارد دالر می رسد. درابتدا انقلاب واعتراض لیبیا، ترکیه نگران ضایع شدن سرمایه گذاری خود بود لذا موضع هماهنگ با روسیه درمورد حکومت معمر القذافی را داشت به همین خاطر در اوایل ماه مارچ ، کشتی کمک های ترکیه ازسوی شورای انتقالی رد شد. اما حکومت ترکیه به لحاظ سرعت وتیز هوشی سیاسی موضع خود را تغییر داد وبگروه تماس مرکب ازاعضای 28 عضوی ناتو وکشورهای عربی حامی انقلاب لیبی پیوست.

ازآن تاریخ یعنی اواخر ماه مارچ2011 نقش بسیار عمده واساسی را در حمایت از شورای انتقالی ، ایفا کرد ترکیه درحدود سیصد ملیون دالر به مجلس انتقالی کمک کرد کشتیهای ترکیه نقش حیاتی درنجات مردم محاصره شده "شهر مصراته" داشت امروز دولت ترکیه جایگاه ویژه ای درلیبیا دارد . ترکیه درمیان کشورهای اسلامی برجستگی خودرا درتحولات منطقه وجهان نشان داده است درشرایط حاضر نقش این کشور بحدی پررنگ است که برخی تحلیل گران ،ازرهبران ترکیه به عنوان" عثمانیهای جدید" نام می برند.

دمکراسی های نوین در بهارعربی که تاکنون سه دیکتاتور را به قبرستان تاریخ فرستاده ،همه نسبت به الگوی سیاسی ترکیه خوش بین است واین موفقیت کمی نیست که رهبران جدید در کشورهای پسا دکتاتور عربی می گویند که ترکیه می تواند الگوی سیاسی، حکومت داری خوب برای شان باشد.حرمت ترکیه درمصر ، لیبی،سوریه،تونس،و..کمتر از هیچ کشوری درجامعه جهانی نیست.

دیدگاه شما