صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قزاقستان مستقل و در حال رشد

-

قزاقستان مستقل و در حال رشد

اومیرتای بیتیموف/ سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری قزاقستان در جمهوری اسلامی افغانستان

شانزدهم دسامبر مردم قزاقستان بیستمین سالگرد استقلال کشور شانرا تجلیل مینمایند. طی این دوره، قزاقستان تحت رهبری عاقلانه جلالتمآب نورسلطان نظرباییف رئیس جمهور این کشور، تلاش زیادی را در راستای تحکیم استقلالیت بخرج داده است.

در زمینه های سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی و اجتماعی، علمی و فرهنگی دست آورد های بزرگ نصیب کشور جوان شده، که قابل قبول جهانیان گردیده است. قزاقستان عضو کامل الحقوق جامعه بین المللی گردید.

آستانه به روند ابتکارات در سیاست خارجی در حوزه های مختلف، بشمول حرکت ضد هستوی ادامه میدهد. در جریان ریاست خویش در سال 2010 در سازمان امنیت و همکاری اروپا حکومت جمهوری قزاقستان موضوع حل بحران افغانستان را در بلند ترین سطح مطرح نمود.

در سال جاری قزاقستان ریاست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی را به عهده دارد، که در آن آستانه پیشنهاد نمود، تا از توانائی های این سازمان برای تقویت همکاری های متقابلاً مفید میان کشور های اسلامی در عرصه های مختلف استفاده صورت گیرد.

کشور ما، در میان جمهوریت های سابق اتحاد جماهیر شوروی به اولین کشوری با اقتصاد بازار معروف است. در جمهوری قزاقستان سیستم بانکی و مالی به اساس معیار های بین المللی توسعه و رشد می یابد.

اشکال جدید ارتباط میان مردم و دولت در قالب حکومت الکترونیک معرفی و در حال استفاده است.

در عرصه های ساختمانی، صنعت و زراعت از تکنالوژی معاصر به گونه گسترده استفاده میشود، پارک های صنعتی و فناوری در حال ساخت و ساز میباشند.

آستانه در چهارچوب کشور های مستقل و مشترک المنافع، شورای اقتصادی اوریشیا، اتحادیه گمرکی و سایر تشکیلات بین الحکومتی به مثابه پیشوای پروسه همگرائی محسوب میشود. قزاقستان علاقمند توسعه و رشد مناسبات تجارتی و اقتصادی با کشور های آسیائی میانه، منجمله افغانستان میباشد.

قزاقستان به سیاست چند بعدی صلح آمیز و حسن همجواری به هدف تقویت مناسبات متقابلاً مفید با کشور های جهان در حوزه های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، پابند و متعهد است.

در فعالیت های سازمان اجلاس همکاری و اتخاذ تدابیر اعتماد در آسیا، سازمان همکاری شانگهای اشتراک فعال دارد. قزاقستان از نامزدی افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای پشتیبانی مینماید.

آستانه از روند پروسه صلح در افغانستان و تلاش های حکومت جلالتمآب حامد کرزی ریئس جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر احیا و ترقی این کشور حمایت میکند. قزاقستان در تمامی همایش ها و کنفرانس های مربوط به افغانستان: در لندن، جده، اوسلو، کابل، استامبول وآستانه، اشتراک نموده است. هیئت جمهوری قزاقستان جهت بررسی برنامه جامعه جهانی بخاطر حل و فصل وضعیت آینده افغانستان، به کنفرانس بن دوم میرود.

قزاقستان طرفدار عادی شدن هر چه زود تر اوضاع و تامین صلح و ثبات در افغانستان بوده و به طور دوامدار برای مردم افغانستان کمک های بشردوستانه مینماید. در قزاقستان محصلین افغانی مشغول آموزش میباشند، که تمام هزینه آن توسط حکومت قزاقستان تمویل میگردد. قابل ذکر است، که با اشتراک دولت قزاقستان یکی از شاهراه های مهم ارتباطی کندز-تالقان-شیرخان بندر ترمیم اساسی گردیده است و در آینده نزدیک با کمک مالی این کشور شفاخانه و مکتب به بهربرداری سپرده خواهد شد.
مردم قزاقستان با داشتن برنامه مشخص، تحت رهبری رئیس دولت خویش، به آینده خوش بین است.

دیدگاه شما