صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

شنبه ۷ قوس ۱۳۹۴

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توکیو؛دورنمای کمک های اقتصادی جامعه جهانی به افغانستان

-

توکیو؛دورنمای کمک های اقتصادی جامعه جهانی به افغانستان

بعد از برگزاری کنفرانس بین المللی بن 2 که در آن جامعه جهانی باردیگر تعهد سپردند که تا ده سال دیگر افغانستان را تنها نگذارد و حمایت های اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را همچنان از دولت افغانستان تا سال 2024 ادامه بدهند، اکنون افغانستان برای کنفرانس بین المللی دیگری آمادگی می گیرد که در شهر توکیو پایتخت جاپان برگزار می گردد. میزبانی این کنفرانس به دوش جاپانی ها است و به همین منظور وزیر خارجه جاپان روز 5 شنبه به کابل آمد تا روی این موضوع صحبت های بیشتری با مقامات افغانی داشته باشد.

این کنفرانس قرار است که در 19 جولای سال 2012 برگزار شود و یک کنفرانس اقتصادی است که چگونگی کمک های جهان برای 10 سال آینده 2014 تا 2024 بالای پروژه های اساسی افغانستان را تضمین خواهد کرد. اسم این کنفرانس را در واقع باید "کنفرانس بین المللی توکیوی 2" نامگذاری کرد، زیرا اولین کنفرانس بین المللی توکیو در ماه جنوری سال 2002 برگزار گردید، این کنفرانس هم درست بعد از کنفرانس بن اول در جاپان برگزار گردید و در کنفرانس توکیوی اول نیز موضع اساسی گفتگوها چگونگی کمک های اقتصادی جامعه جهانی به افغانستان بود.

در این کنفرانس بیش از 50 کشورجهان شرکت کرده بودند و حدود 5 میلیارد دالر در این کنفرانس کشورهای جهان به مدت 5 سال برای بازسازی افغانستان کمک کردند. اکنون نیز همین کنفرانس بعد از کنفرانس بن 2 تکرار می گردد، این بار نیز کشورهای شرکننده باید با جیب پر به این کنفرانس بیایند و برای ادامه بازسازی کشور وعده ها و تعهداتی را باید بدهند، تعهداتی که می تواند ده سال آینده افغانستان را تضمین نماید و کشورما را از بحرانهای اقتصادی که در آینده برای کشورما پیش بینی شده است نجات بدهد.

آقای کویچیرو گیمبا وزیر امور خارجه جاپان در دیداری با حامد کرزی از وی دعوت به عمل آورد تا درکنفرانس بین المللی توکیو در مورد افغانستان اشتراک نماید. وزیر خارجه جاپان در این دیدار اظهار امیدواری کرد تا وزارت مالیه افغانستان در همکاری با سفارت جاپان در کابل روی اولویت بندی پروژه های مهم ملی و پروژه های انکشافی پایدار برای افغانستان تا برگزاری کنفرانس توکیو کار نمایند. آقای کرزی نیز از کمک های جاپان در عرصه های مختلف به افغانستان قدردانی نمود و گفت که تداوم همکاری های جاپان به افغانستان پس از مشکلات ناشی از سونامی و زلزله در آن کشور، نمایانگر حسن نیت مردم و حکومت جاپان در برابر مردم افغانستان می باشد.

جاپان دومین کشور کمک کننده به افغانستان درطول ده سال اخیر به شمار می رود، اولین کشور کمک کننده که بیشترین کمک را به افغانستان کرده است، امریکا است و به دنبال آن جاپان دومین کشوری می باشد که بیشترین کمک را به افغانستان کرده است و اولین کشورکمک کننده در آسیا می باشد و به دنبال آن کشورهند با دو میلیارد و چند صد میلیون دالر کمک به افغانستان در سطح اسیا در جایگاه دوم قرار دارد.

جاپان در کنفرانس های توکیو، لندن و پاریس 2 میلیارد دالر کمک کرد و به دنبال آن جاپان در عین حالی که از زلزله و سونامی سال گذشته میلادی به شدت آسیب دیده است، بازهم وعده 5 میلیارد دالری جدیدی را که قبل از زلزله داده بود همچنان بر آن وفادار است و کل کمک های این کشور به افغانستان به مبلغ 7 میلیارد دالر می رسد از این مبلغ تقریبا سه و نیم میلیارد دالر آن به مصرف رسیده و باقی همچنان در راه است و هم چنان تلاش دارد تا در کنفرانس بین المللی توکیوی 2 کمک های بیشتری برای افغانستان جمع آوری نماید.

دراین کنفرانس در عین حالی که جامعه جهانی و کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس تعهداتی را برای کمک به افغانستان می سپارند، اهمیت دیگری که این کنفرانس دارد این است که دورنمای ثبات وضعیت اقتصادی افغانستان نیز مشخص می شود، زیرا یکی از مسایل مهمی که هنوز هم از نظر دانش اقتصادی روشن نیست این است که به راستی وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان بعد از 2014 چه خواهد شد؟

آیا افغانستان با بحران اقتصادی مواجه می گردد ویا اینکه می تواند آهسته آهسته روی پای خود به پاخیزد؟ میزان کمک هایی که در این کنفرانس برای افغانستان وعده داده می شود، تاثیر اساسی روی اقتصاد آینده افغانستان خواهد داشت و دورنمای وضعیت اقتصادی افغانستان را روشن خواهد کرد.

از سوی دیگر دراین کنفرانس نگاهی کوتاهی به توانایی ها و پتانسیلی دولت افغانستان برای بدست آوردن ثروت دارد نیز انداخته خواهد شد، مانند توانایی دولت افغانستان در مدیریت و اخذ درست مالیات، توسعه و حمایت های شرکت های تولید کننده و کارخانه ها و نیز استخراج و سرمایه گذاری روی معادن افغانستان و سرانجام دولت افغانستان باید دورنمایی از توسعه کشور را در طول ده سال آینده ترسیم نماید و بگوید که در ده سال آینده روی چه محورهایی باید توسعه صورت بگیرد و این توسعه در چه بخش ها و در کدام مناطق افغانستان باید باشد.

یکی از کارشناسان اقتصادی کشور می گوید که حکومت افغانستان باید آماده گی داشته باشد که اگر کمک های خارجی در افغانستان قطع شود با کدام چالش ها و مشکلات روبرو می شود و زمانی که این آسیب ها را درک کرد حکومت افغانستان به کنفرانس توکیو اشتراک نماید و ضمناً از جامعه جهانی تعهد بگیرد که بخش های که ما نمی توانیم از طریق بودجه ملی آنرا تامین نمایم مخصوصاً در بخش کمک به سیستم امنیتی باید برای آن زمینه سازی نماید تا بودجه لازم را بدهد.

بدین ترتیب نگرانی زیادی در مورد توسعه و آینده اقتصادی افغانستان وجودد دارد که حکومت افغانستان باید قبل از برگزاری این کنفرانس طی چند ماه باقی مانده آن را به تصویر کشیده و ترسیم درستی از وضعیت ارایه نماید. زیرا براساس گفته کار شناسان اقتصادی در طول 10 سال گذشته چندین کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان برگذار گردیده است اما حکومت افغانستان نتوانسته از این کنفرانس ها استفاده درست و بهینه را ببرد.

یکی از ایراداتی که کارشناسان توسعه و اقتصاد در مورد کمک های ده ساله اخیر مطرح می کند این است که دولت افغانستان نتوانسته است کمک های داده شده را درست مصرف کند، آنچه از این کمک ها انتظار می رفت توسعه لازم صورت نگرفته است و بخش عمده از این کمک ها در سایه گسترش فساد حیف و میل گردیده است، بدون این که نفعی به حال مردم و توسعه کشور داشته باشد، فسادی که حتی در آن طالبان از آن سهم می برد و از طرح های توسعوی که در بعضی مناطق جنوب کشور اجرا می گردید، طالبان عشر دریافت می کردند!. هرچند دولت افغانستان ناتوانی در مصرف درست کمک ها به افغانستان و نیز گسترش فساد را در کشور بردوش کشورهای خارجی می اندازند که این کمک ها را به صورت مستقیم خود شان مصرف کرده و بخشی از این کمک ها دوباره به کشور مبدابرگشته است.

به هرحال ده سال آینده این کمک ها که در کنفرانس توکیوی 2 وعده داده می شود، به صورت مستقیم به دولت افغانستان داده می شود و دولت باید طرح ها و ضرورت های توسعوی در کشور را اولویت بندی کرده و آن را به اجرا بگذارد و آن وقت است که روشن خواهد شد که عوامل فساد در ده سال گذشته نیز خارجی ها بوده یا دولت افغانستان.

دیدگاه شما