صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

یکشنبه ۸ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مهاجرین بی پناه افغانی را در یابید

-

دولت استرالیا اعلان کرده است که آنعده مهاجرین افغانی که واجد شرایط اقامت نشده اند را دوباره به کشور بر می گرداند. فعالین حقوق بشر با انتقاد از این اقدام دولت استرالیا، گفته اند که آنان وضعیت های سیاسی و امنیتی این کشور را دست کم گرفته و نسبت به اوضاع افغانستان خوشبینانه و غیرواقعبینانه نگریسته اند.

آنان از تاثیر منفی این ذهنیت به قانون مهاجرت در استرالیا در ارتباط با مهاجرین افغانی اظهار نگرانی نموده اند. این در حالی است که ناامنی، بیکاری، چشم انداز تیره و نامعلوم سیاسی و امنیتی کشور، هزاران مهاجر افغان را راهی کشورهای همسایه، اروپا و استرالیا نموده و هنوز هم سیل آوارگان و مهاجران در مسیر های استرالیا و اروپا جریان دارد.

طی چند سال اخیر مهاجرین یکی از مهمترین مساله فراروی حکومت افغانستان و جامعه جهانی بوده که تاکنون کمترین کاری در این زمینه صورت گرفته است. میلیون ها مهاجر افغان در ایران، پاکستان و کشورهای اروپایی و استرالیا وجود داشته و تاکنون هیچگونه زمینه ای برای برگشت این عده در داخل کشور فراهم نشده است.

بیشتر این مهاجرین که در کشورهای ایران و پاکستان قرار دارند، از یک طرف با مشکلات پناهندگی در این کشور ها مواجه می باشند و از سوی دیگر مشکلات امنیتیِ، نابسامانی ها و ابهامات سیاسی از آینده کشور و بیکاری های گسترده و فقر، جرات عودت به وطن را از آنان گرفته است. صدها هزار خانواده مهاجر افغان که در کشور های ایران و پاکستان سکونت دارند، با مشکلات متعددی در این کشور ها رو برو می باشد.

روشن نبودن مساله قانونی پناهندگی آنان در مقررات و قوانین داخلی این کشورها و سیاست های سختگیرانه این کشورها نسبت به مهاجرین، رنج و سرگردانی مهاجرت و دور بودن از کشور را مضاعف ساخته و عرصه را برای زندگی، تامین معیشت و از همه مهمتر آینده فرزندان آنان به شدت تنگ و تلخ کرده است. این در حالی است که در داخل افغانستان نیز هیچگونه زمینه ای مناسب برای عودت وجود نداشته و دولت و جامعه جهانی با وجود شعار های زیاد در این مورد، کارهای لازم و کافی را برای عودت مهاجرین در کشور انجام نداده است.

طی چند سال اخیر، در کنار موضوعاتی چون حقوق بشر، حقوق شهروندی و ...، مهاجرین نیز یکی از جذاب ترین موضوعات برای جامعه جهانی و خصوصا نهادهای حقوق بشری در کشور بوده است. صدها میلیون دالر از سوی جامعه جهانی در مورد بهبود وضعیت مهاجرین تخصیص داده شده و دولت افغانستان نیز بارها از برنامه های کلان و پر هزینه برای بهبود وضعیت مهاجرین و دادن انگیزه برای برگشت آنان، نام برده است؛ اما عملا هم اکنون هیچگونه زمینه لازم برای زندگی مهاجرین در کشور ایجاد نگردیده است.

اندک کاری هم که صورت گرفته، با آفت عدم مساوات نسبت به مردمان مناطق مختلف کشور دچار بوده است. در برنامه های ملل متحد و دولت افغانستان برای کمک به مهاجرین، به گونه واضح بی عدالتی وجود داشته است. برخی از مناطق به کلی از کمک های این اداره محروم بوده و بیشتر کمک های این اداره، در مناطق و محدوده های خاص صورت گرفته است.

. بنابراین در شرایط کنونی، زمینه برگشت مهاجرین در کشور فراهم نبوده و کشورهای دوست که مهاجرین افغان را پناه داده، نباید در شرایط کنونی، مهاجران بی پناه افغانی را سرگردان نمایند. در حال حاضر در داخل کشور، زمینه ها و بسترهای کاری مناسبی که بتواند معیشت مردم را تامین نماید وجود ندارد و مهاجرین افغانی در خارج در صورت برگشت ناگزیر راهی دیار غریب دیگری را پیش گیرند.

دیدگاه شما