صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۵ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هدف جان کری از میانجیگری در بحران انتخاباتی افغانستان

-

جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در طول یک ماه برای دومین به منظور ایجاد میانجیگری و حل بحران انتخاباتی افغانستان به کابل آمد. در سفر نخستش طرح عملی برای بازشماری آرا و چارچوب توافق سیاسی برای ایجاد حکومت وحدت ملی به کابل آمد و در سفر دومش برای امضای اعلامیه ای مشترک و ایجاد ضمانت محکمتر برای ایجاد حکومت وحدت ملی به کابل امد. دو سفر پیاپی وی نشان می دهد که بحران انتخاباتی افغانستان برای آمریکا مهم است. حال صرف نظر از چگونگی توافق سیاسی، یکی از پرسش ها این است که چرا انتخابات افغانستان برای آمریکا مهم است و ماموریت های اصلی جان کری در این سفر ها چیست؟

جان کری در سفرهایش برای میانجیگری میان دو تیم انتخاباتی دو مأموریت بزرگ دارد؛ عبور سالم افغانستان از گردونه ‌ی حساس و خطیر کنونی و حمایت از دموکراسی و پاس ‌داری از آن ‌چه که ایالات متحده امریکا و مردم افغانستان سیزده سال گذشته را به خاطر تأمین و نهادینه شدن آن در افغانستان مبارزه کرده و قربانی داده است. هریک از این دو هدف برای افغانستان و منافع ایالات متحده‌ امریکا در منطقه حیاتی است. ثبات، امنیت و یک نظام دموکراتیک و مردمی همه ‌چیز افغانستان است. برهم خوردن ثبات و فروپاشی نظم و نظام کنونی، افغانستان را به دهه‌ های وحشت‌ ناک گذشته برگشتانده و بار دیگر زمینه را برای رشد و تقویت طالبان و دیگر گروه‌ های تروریستی در کشور فراهم می ‌سازد. تداوم بن ‌بست انتخاباتی و تشدید بحران جاری در مسیر بی‌ ثباتی و جنگ است. اگر این بحران ادامه یابد، سرنوشت محتوم آن بی ‌ثباتی، تجزیه و جنگ داخلی است که تا وقوع یک شورش تمام‌ عیار و تحقق کابوس تجزیه و هرج‌ و مرج فاصله‌ ی زیادی نداریم. تضعیف نظام کنونی و ایجاد هرج‌ و ‌مرج در کشور به سود طالبان و دیگر گروه ‌های تروریستی است. در چنین وضعیتی، این گروه‌ ها فرصت سربازگیری و فعالیت پیدا کرده و می ‌توانند افغانستان را بار دیگر به جهنم تمام‌عیار برای تمام گروه‌ های سیاسی و مردم افغانستان تبدیل کنند. بنابراین، عبور سالم از گردونه ‌ی حساس کنونی و حفظ ثبات کنونی و نظام موجود برای تمام مردم افغانستان، اعم از هردو تیم انتخاباتی، حیاتی است.

مأموریت دوم و مهم دیگر جان کری، حمایت از دموکراسی در افغانستان است. هدف ایالات متحده امریکا، تأمین دموکراسی در افغانستان است. سیاست‌ مداران این کشور مبارزه‌ ی پرهزینه و دشوار سیزده سال گذشته در افغانستان را با شعار تأمین دموکراسی توجیه کرده ‌اند. بنابراین، تأمین دموکراسی در افغانستان برای منافع ایالات متحده  امریکا و مأموریت پرهزینه ‌ی این کشور حیاتی است. اکنون دموکراسی در معرض خطر قرار گرفته و ایالات متحده‌ امریکا باید تمام توان خود را به خرج دهد که از آن پاس ‌داری کند. جان کری برای این به افغانستان فرستاده شده است که از ازدست رفتن دموکراسی جلوگیری کرده و اجازه ندهد که دست‌ آوردهای سیزده سال مردم افغانستان و ایالات متحده‌ امریکا از دست بروند.

جان کری می‌ تواند این بن ‌بست را حل کند. ایالات متحده‌ ی امریکا باید از نفوذ خود کار گرفته و هردو نامزد را ملزم به سازش و تفاهم کرده و به هر قیمتی که شده این دو دست ‌آورد مهم مردم افغانستان و ایالات متحده ‌ی امریکا را حفظ کند. تیم‌ های انتخاباتی و حکومت افغانستان نیز باید صادقانه جان کری را در این راستا کمک کنند.

دیدگاه شما