صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۵ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لزوم لحن قاطع در برابر تروریستان

-

برای نخستین بار یک صدای جدی و قاطع در برابر طالبان تروریست از یک مقام نظامی ولایت قندرها شنیده شد. جنرال عبدالرازق فرمانده امنیه ولایت قندهار به سربازانش دستور داد که طالبان تروریست را بکشند و اجازه ندهند که دادستان و قاضی با دریافت پول آنها را دوباره رها سازند. آقای رازق در پایان یک عملیات نظامی گسترده در ولسوالی ژیری ولایت قندهار به خبرنگاران گفت که تمامی طالبان تروریست را کشته اند و از سربازانش برای این کار تشکری کرد. در طول چند هفته اخیر ولایت قندهار و دیگر ولایت های جنوبی گواه ناامنی های گسترده و تشدید حملات تروریستی بر پایگاه های نیروهای امنیتی و انجام حملات انتحاری فراوان بود. نیروهای امنیتی عملیات نظامی را برای سرکوب جنگجویان طالب راه اندازی کردند که در این عملیات بیش از دو صد تن از جنگجویان طالب کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شده است. جنرال عبدالرازق به قاطعیت و سرسختی در برابر تروریستان شهرت پیدا کرده است. از زمانیکه وی فرماندهی امنیه ولایت قندهار را به دوش گرفته، بارها اقدامات شجاعانه و برخورد قاطع با جنگجویان طالبان داشته و لحن صریح آشتی ناپذیری وی در برابر طالبان تروریست بارها سوژه رسانه های داخلی و خارجی شده است.

اظهارات اخیر وی در برابر طالبان تروریست با استقبال گسترده مردم مواجه شده است. کاربران شبکه های اجتماعی مجازی برای تقدیر از این فرمانده، عکس و اظهارات وی را نشر کردند و رسانه ها نیز عملیات نظامی ولایت قندرها و اظهارات صریح جنرال رازق را به صورت گسترده پوشش دادند. لحن محافظه کارانه و مشی سازش گرانه سیاست مداران در برابر طالبان تروریست یکی از مهمترین اشتباهات در بازی جنگ و صلح است و مردم افغانستان که همه روزه طعم تلخ جنگ، ترور، خشونت و ناامنی را می چشند و قربانی های فراوان داده اند، از این لحن به شدت متنفر و خسته شده اند. در حالیکه کشتار، جنایت، تخریب و ترور کار و برنامه همه روزه طالبان می باشند، مشی سازش گرایانه و لحن محافظه کارانه در برابر این گروه برای مردم افغانستان منزجر کننده است. مردم نمی خواهند بیش از این قربانی بازی زبونانه سیاست مدارانی باشند که چندین سال فرصت مردم افغانستان را ضایع کردند و هنوز هم علی رغم اثبات مشی اشتباه آنها در توهم مصالحه حاضر نیستند به این بازی خاتمه بخشد. از این رو مردم افغانستان از یک صدای قاطع و جدی در برابر طالبان تروریست استقبال کرده و بدون تردید کسانیکه در این مسیر با مردم افغانستان همنوا گردد، مورد حمایت قرار می گیرد. بازی جنگ و صلح افغانستان نیاز به لحن صریح و اقدام قاطع در برابر طالبان تروریست دارند. باید این ندای جنرال رازق و نظامیان وی فراگیر شود و تمامی سربازان و فرماندهان نیروهای امنیتی در این ارتباط اقدام قاطع نمایند. میدان جنگ با تروریسم فقط زمانی فتح می شود که در برابر این گروه قاطع و مصمم ایستاد و جنایت های آنها را بی پاسخ نگذاشت. پیش از این مشی محافظه کارانه دولت در برابر طالبان این گروه را جری تر ساخت و جرات این گروه به جنگ و دهشت افگنی را تقویت کردند. اگر  دولت افغانسان سالها قبل برخورد قاطع و سازش ناپذیرانه را با این گروه در پیش می گرفت، سیاستمداران ما مجبور نبودند که امروز با توهم مصالحه خود را بازی دهند.

دیدگاه شما