صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۵ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاثیرات منفی دوامدار شدن بحران انتخاباتی

-

دوامدار شدن بحران انتخاباتی افغانستان بر تمامی عرصه‌ های زندگی مردم تأثیرات منفی به‌جا گذاشته است. مردمی که در روزهای شانزدهم حمل و بیست و چهارم جوزا با خرید انواع تهدید‌ها و تحمل سختی‌ ها و دشواری ‌ها برای تأمین ثبات و تقویت دموکراسی به پای صندوق‌های رای‌ دهی شتافتند و حماسه ‌های ماندگار‌ از مشارکت سیاسی در پروسه ‌ی انتخابات پدید آوردند، اکنون نه در سایه‌ ی ثبات و آرامش توأم با صلح نشسته‌ اند، بل‌ که لحظه‌ های خوف و خطر  و تشویش و درد را سپری می ‌کنند. نخبگان سیاسی کشور به میلیون‌ ها رای ‌دهنده درد و تشویش را تحویل دادند و تصویر جدید و امیدوار‌کننده ‌ی افغانستان که در شانردهم حمل و بیست و چهارم جوزا در رسانه‌ های جهان نقش بسته بود‌ را تخریش کردند و‌ اکنون از دموکراسی نوپا و جوان افغانستان تصویر مضحک تقلب و فریب را جا‌گزین کرده‌ اند.

اکنون نگرانی و تشویش از آینده‌ ی سیاسی کشور را در سیما و ذهن تک تک شهروندان افغانستان در هر نقطه ‌ی کشور به ‌خوبی می ‌توان دید و در متن جامعه با تمام وجود لمس کرد. نداهای بحران ‌آفرین،  هشدار‌های پیاپی از جنگ و تجزیه، حمایت از شایبه ‌ی تقلب و حکومت موازی، بردن کشور به سمت بحران و بی‌ ثباتی، رسوایی‌ های پیاپی از افشاگری و دسیسه‌های تقلب کارانه که هر روز در این مسیر سبز می‌ شود و انواع تهدید‌ها و هشدار‌های دیگر که در این شب و روزها از سوی تیم‌ های انتخاباتی و جریان ‌های سیاسی کشور به گوش می‌ رسند، مردم را در نگرانی و ترس شدیدی فرو‌برده است. هرچند که مردم افغانستان از جنگ و بی‌ ثباتی خسته شده و دیگر با تفنگ در برابر هم نمی‌ ایستند، اما فضای بیم و ترس و تهدیدهای پیاپی، فضای عمومی و ذهنی مردم افغانستان را آشفته ساخته است. دیگر مردم برای دیدن تجسم حماسه ‌های شانزدهم حمل و بیست و چهارم جوزا لحظه ‌شماری نمی‌ کنند، بلکه همه فقط آرزو می‌ کنند که هرچه زود‌تر غایله ‌ی انتخاباتی خاتمه یافته و از فضای مسموم سیاسی کنونی رهایی یابند.

دوامدار شدن بحران انتخابات و ایجاد ترس و اضطراب از آینده ‌ی کشور، سبب شده که بسیاری از سرمایه ‌گذاران بزرگ از کار و فعالیت دست کشیده و بخشی از سرمایه‌ های خود را از افغانستان خارج کنند. بازار املاک و تجهیزات از رونق افتاده و قیمت مواد اساسی و اولیه چند برابر بالا رفته است. شرکت‌ های کلان بین‌المللی که قرار بود روی معادن افغانستان سرمایه‌ گذاری کنند، فعلا تا حل بحران انتخابات و روشن شدن آینده‌ ی سیاسی کشور فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق در‌آورده و سرمایه ‌گذارانی که قرار بود در بخش‌ های دیگر سرمایه‌ گذاری کنند، از طرح‌ ها و پروژه ‌های خود دست شسته‌ اند. میزان درآمد‌های گمرکی کشور نسبت به ماه ‌های گذشته بیست و پنج درصد کاهش یافته و این وضعیت بر اقتصاد کشور تأثیرات منفی گذاشته است.

این وضعیت تنها در میان رهبران ادارات دولتی نیست، بل‌که مأموران پایین‌رتبه و تمام بدنه‌ی ادارات افغانستان متأثر از تنش‌های انتخاباتی گردیده و این وضعیت دیوار ضخیم بی‌اعتمادی و بدبینی را میان همکاران در ادارات ایجاد کرده است. تداوم این وضعیت زیان‌بار است و مردم فقیر افغانستان را که از سختی‌های فراوان رنج می‌برند، در تنگنای بیش‌تری قرار می‌دهد. انتظار می‌رود که نخبگان سیاسی کشور به پیامدها و تأثیرات این کشمکش‌ها توجه کرده رنج‌های بیش‌تری بر رنج و درد مردم افغانستان نیفزایند.

دیدگاه شما