صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۵ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دلیل دست به دست شدن مناطق میان دولت و طالبان

-

مقام های محلی در ولایت نورستان تایید کرده اند که ولسوالی دو آب این ولایت پس از چند روز درگیری به دست طالبان مسلح افتاده است. به گفته این مقام ها اکنون مرکز و بخش های از این ولسوالی در اختیار طالبان مسلح قرار دارد. ولایت نورستان از ولایت های ناامن کشور است که شماری از ولسوالی ها و بخش های آن هر از چندگاهی میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی کشور دست به دست می شود. این ولایت همواره آماج حملات تروریستان بوده و به دلیل نزدیکی به مرزهای شرقی کشور با پاکستان، همیشه مسیر آمد و رفت و هدف حملات تروریستان و مخالفین مسلحی هستند که از نوار مرزی به افغانستان می آیند. این ولسوالی در حال حاضر در کنترول طالبان است، اما نیروهای امنیتی اعلام کرده اند که به زودی عملیات گسترده ای را برای بازپس گیری این ولسوالی اجرا خواهد کرد. در گذشته نیز این ولسوالی میان طالبان و نیروهای امنیتی کشور دست به دست شده بود.

طالبان و مخالفین مسلح دولت هر از چندگاهی با هجوم بر برخی از مناطق، محلات و مناطق را به کنترل خود در آورده وپس از چند روز حکمرانی، دو باره با عملیات های نظامی نیروهای امنیتی افغانستان از منطقه فرار کرده و باز به صورت مقطعی تحت کنترل نیروهای امنیتی در آمده است. این مناطق هیچگاه امنیت و حاکمیت پایدار حکومت افغانستان را تجربه نکرده و جنگ و گریزها طالبان وضعیت پایدار و همیشگی این مناطق بوده است.

در تمامی این جنگ و گریز ها، یک مساله از همه بیشتر قابل توجه است این که پس از اجرای عملیات های نظامی و بیرون راندن طالبان و شورشیان از این مناطق، هیچگونه فکری برای امنیت و حاکمیت پایدار و فرداهای آن نمی شود. نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو پس از اجرای عملیات های نظامی گسترده و قوی و پس از این که طالبان و شورشیان را از صحنه متواری می سازند، اغلب دوباره صحنه را خالی کرده و تعداد اندک سرباز با تجهیزات و توانایی های جنگی ناکافی و ناچیز که توانایی حافظت از حاکمیت دولت و مقابله با شورشیان را ندارند، در منطقه باقی می گذارند.

این امر مهمترین عامل جنگ و گریز های طالبان و دست بدست شدن ها، میان دولت و شورشیان بوده است. معمولا مناطق ناامن فقط زمانی در کنترل دولت قرار می گرفته که عملیات های نظامی گسترده ای برای بیرون راندن شورشیان صورت می گرفت. اما پس از اجرای عملیات و برگشتن نیروهای امنیتی، مناطق دوباره در کنترل طالبان قرار می گرفت.

آنچه در این عملیات ها مهم می باشد عبرت گیری از تجربه های گذشته این گونه عملیات ها است. اگر در این عملیات ها فکری اساسی برای حفاظت از منطقه پس از آزاد کردن شده باشد، می تواند به آینده امنیت و حاکمیت دولت در این مناطق امیدوار بود اما اگر در این عملیات ها فکری برای آینده های آن نشود، تاثیر چندانی در امنیت منطقه ندارد. ولسوالی یمگان نیز مشمول همین قاعده است. مطمئناً نیروهای امنیتی به زودی طالبان را از این منطقه متواری و حاکمیت دولت را در آن خواهد برد؛ اما قبل از آن چگونگی حفظ آن و برنامه درازمدت برای امنیت آن مهمتر است. نیروهای امنیتی نباید بار دیگر تجربه های منفی گذشته در این خصوص را تکرار کرده و تنها با متواری شدن یک شبه طالبان اکتفا کند. باید برنامه های جدی برای امنیت دوامدار ان در نظر بگیرد.

دیدگاه شما