صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۵ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیامدهای خطرناک تداوم بن بست انتخاباتی

-

در یک ماه اخیر میزان ناامنی ها نسبت به ماه های گذشته بسیار افزایش یافته است. طالبان و دیگر گروه های تروریستی با سازماندهی حملات گسترده بر تاسیسات دولتی و نیروهای امنیتی افغانستان، موجی از دهشت و وحشت را در بخش های افغانستان ایجاد کرده است. ولایت های هلمند، قندوز، ننگرهار، تخار، فاریاب و نورستان نسبت به دیگر ولایات بیشتر در معرض حملات مسلحانه قرار داشته است.

این تنها حملات مسلحانه طالبان نیست؛ بلکه هرنوع فعالیت های تروریستی و تخریبی از حملات انتحاری گرفته تا اختطاف کارمندان دولتی و امداد گران بین المللی و فعالیت های دهشت  افگنانه ای دیگر همه نسبت به گذشته افزایش یافته  است. در ماه گذشته صدها جنگجوی تازه نفس از مرزهای شرقی و جنوبی کشور وارد افغانستان شده و فعالیت های تروریستی را شدت بخشیده اند.

وزارت داخله تداوم بن بست سیاسی بر سر نتیجه انتخابات را یکی از دلایل اصلی افزایش ناامنی ها دانسته است. هرچند دهشت افگنی، تخریب و تشدید ناامنی از اهداف و برنامه های همیشگی طالبان و دیگر گروه های تروریستی می باشد؛ اما بدون تردید تداوم بن بست سیاسی یکی از عوامل و انگیزه های اصلی تشدید این امر می باشد. طالبان با درک وضعیت حساس سیاسی کشور و با استفاده از شکاف و تشتت در میان نخبگان سیاسی تلاش می نمایند با تشدید ناامنی ها فشار بیشتر بر دولت افغانستان وارد کند و برای خود یک حجمه تبلیغاتی فراهم نماید.

تشدید ناامنی و خلق حوادث تروریستی که بتواند مدام آنها را در صدر اخبار رسانه های داخلی و خارجی ببرند، در شرایط کنونی برای آنها بسیار مفید بوده و این گروه با درک ذهنیت مردم و بیزاری آنها از جدال ناتمام و بن بست خسته کننده انتخاباتی، می خواهند برای خود جذابیت خلق کند. بیزاری مردم از نخبگان سیاسی آنها به صورت طبیعی زمینه نفوذ علایق و افکار مخالف را فراهم ساخته و در چنین شرایط تمامی جریان های مخالف دولت و نظام می توانند برای خود بازاریابی و عسکر گیری کنند.

بر نخبگان سیاسی و مسئولین هردو ستاد انتخاباتی است که هرچه زودتر به غائله و جنجال انتخاباتی خاتمه داده و بیش از این یاس، ناامنی، نفاق و شقاق را در میان مردم گسترش ندهند. آنها باید به مصلحت کشور و مردم بیاندیشند و صدها خطری را که ممکن است با تداوم بن بست انتخاباتی متوجه کشور شود را در نظر گیرند. به هر اندازه که بن بست انتخاباتی به طول می انجامد به همان میزان یاس، آَشفتگی و ناامنی نیز گسترش پیدا می کند. با تداوم بن بست انتخاباتی، امورات حکومتی فلج بوده و تمامی برنامه ها و پروژه های کلان توسعوی و دولت داری متوقف می باشند.

به همان میزان که جدال انتخاباتی در میان نخبگان سیاسی فاصله و تشتت خلق کرده، این تفاوت و شقاق به همان میزان در میان نیروهای امنیتی نیز نفوذ کرده است. دو دستگی های انتخاباتی به وضوح در میان نیروهای امنیتی مشاهده می شود و این امر تاثیرات منفی و پیامدهای خطرناکی را برای وضعیت امنیتی کشور دارد. این امر همبستگی در میان این نیروها را تضعیف کرده و همکاری های آنها را صدمه زده است. شاید تشدید ناامنی و جان گرفتن دوباره طالبان در برخی از نقاط به همین دلیل باشد.

دیدگاه شما