صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برترين وزرشکاران تيم منتخب سنوکر کابل انتخاب شد

برترين وزرشکاران تيم منتخب سنوکر کابل انتخاب شد

ورزشکار برتر در بخش سنوکر، عضويت تيم منتخب کابل را کسب کردند.محمد عزيز اعظمى رئيس فدراسيون سنوکر، به آژانس خبرى پژواک گفت که در هفتيمن دوره مسابقات انتخابى تيم کابل ، ٥٨ ورزشکار از ٥٨ کلپ کابل شرکت داشتند.
وى افزود که اين مسابقات، از تاريخ هفت جوزا در کلپ ورزشى افغان آغاز شده بود و انتخاب ١٦ چهره برتر پايان يافت.

اعظمى مي‏گويد که در پايان صالح محمد محمدى، محمد رئيس خان و محمدنادر سلطانى مقام هاى اول تا سوم را از آن خود نمودند.
رئيس فدراسيون سنوکر علاوه کرد که در ختم، براى ورزشکارانى که توانستند عضويت تيم منتخب را کسب نمايند؛ مدال و تحسين نامه اهدا شد. مرى حساس که در اين مسابقات عضويت تيم منتخب کابل را کسب کرده، مي‏گويد که رشته، نسبت به دو سال گذشته رشد قابل توجه داشته است.

وى ابراز اميدوارى کرد که با حمايت فدراسيون و کميته ملى المپيک تيم ملى سنوکر بتواند در مسابقات آسيايى و بين المللى دستاورد و افتخار کسب نمايد.
ورزشکاران سنوکر در دو دور مسابقات آسيايى دو سال اخير، توانسته اند دو مدال ( نقره و برنز) را براى کشور به ارمغان بياورند.
قابل ذکر است که حدود ٢٠٠٠ ورزشکار در ٢٠٠ کلپ و ٢٢ ولايت به شمول کابل در رشتۀ سنوکر فعاليت دارند