صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ورزشکاران پرورش اندام و کورش عازم بوتان و ازبکستان شدند

ورزشکاران پرورش اندام و کورش عازم بوتان و ازبکستان شدند

تيم هاى ملى پرورش اندام و کورش افغانستان، به منظور اشتراک در مسابقات بين‏المللى، عازم بوتان و ازبکستان شدند. محمد عارف پيمان رئيس نشرات کميته ملى المپيک، به آژانس خبرى پژواک گفت، تيم ملى پرورش اندام، در مسابقات جنوب آسيا که در بوتان برگزار مي‏شود، با ده ورزشکار، دو مربى و يک رئيس تيم شرکت مي‏کند. وى افزود که اين مسابقا، از تاريخ ١١ جوزا براى پنج روز در ده وزن (٤٨ تا مثبت ٩٠ کيلوگرام)، در آن کشور برگزار خواهد شد.
پيمان علاوه کرد که در اين مسابقات، هشت کشور جنوب آسيا اشتراک دارند.

بر اساس يک خبر ديگر، تيم ملى کورش نيز براى اشتراک در مسابقات بين المللى، عازم ازبکستان شد. رئيس نشرات کميته ملى المپيک گفت که مسابقات بين المللى سامبوکورش، از تاريخ ١١ جوزا براى سه روز در تاشکند پايتخت ازبکستان، برگزار مي‏شود. موصوف افزود که در اين مسابقات، تيم ملى کورش افغانستان، با١٢ ورزشکار دو مربى و يک داور اشتراک دارند.