صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ميدان گلف کابل با ٢٧ ميليون افغانى بازسازى ميشود

ميدان گلف کابل با ٢٧ ميليون افغانى بازسازى ميشود

ميدان گلف کابل، با هزينه بيش از٢٧ ميليون افغانى از بودجه کميته ملى المپيک، بصورت استندرد باز سازى مي‌شود. کار بازسازى اين ميدان، روز ١٥ جوزا با شرکت شمارى از مسؤولان ورزشى در بند قرغه شهر کابل آغاز شد.
داکتر مصطفى مستور، رئيس فدراسيون گلف، در محفلى که به همين مناسبت در بند قرغه برگزار شد، گفت، اين ميدان، ٢٧ جريب زمين را شامل می‌شود. وى افزود که ديوار احاطوى و چمن شدن ميدان، با سيستم آبيارى شامل اين پروژه بازسازى مي‌شود که قرار است کار آن در ظرف يک‌سال به پايان برسد.

لطف الله ١٧ ساله يکی از گلف بازان که در اين ميدان به بازى مي‌پردازد، به آژانس خبرى پژواک گفت که در اين رشته نسبت به سه سال قبل تغييرات مثبتى ایجاد شده است. وى که از پنج سال بدينسو در اين رشته بازى مي‌کند، گفت که آنان قبلاً وسايل، امکانات و البسه ورزشى در اختيار نداشتند اما حالا اين وسايل در اختيار شان قرار داده شده است که در رشد گلف مؤثر می‌باشد. محمد افضل، مربى گلف گفت که در حال حاضر حدود ٨٠ ورزشکار را به این ورزش می‌پردازند که ثبت شده‌اند اما انتظار دارند تا با سرسبز شدن ميدان، تعداد آنان به ٣٠٠ تن برسد.

منبع افزود که چهار خانم نيز در اين رشته فعاليت می‌کنند. افضل گفت که علاوه بر ورزشکاران افغان، ورزشکاران خارجى نيز در اين ميدان به بازى گلف مي‌پردازند و در يک‌ماه، حدود ٨٠ ورزشکار در بازى گلف شرکت می‌کنند.
رئيس فدراسيون گلف افزود که آنان در نظر دارند تا اين رشته را با آموزش مربيان داخلى، به ساير ولايات نيز گسترش بدهند. ورزش گلف در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه در کابل رايج شده و به گفته مسؤولان از هشت سال به این طرف به صورت فعال‌تر روی آن کار صورت گرفته است.

اين ورزش از دو سال به این طرف در چارچوب کميته‌ی ملى المپيک به عنوان فدراسيون مستقل فعالت دارد. گلف، بازى است که با پرتاب توپ کوچ، از فاصله دور اجرا مي‌شود. در مسير آن ١٨ بيرق و در کنار هر بيرق، يک حفره وجود دارد. هر ورزشکارى که با ضرب کمتر بتواند توپ را توسط چوب مخصوص (ستيک) از اين حفره ها عبور دهد، عنوان قهرمانى مسابقات را از آن خود مي‌کند.گلف، بازی اسکاتلندى بوده و در خارج به خصوص آمريکا بيشتر رايج است.