صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم سنوکر کشور عازم دوبى شد

تيم سنوکر کشور عازم دوبى شد

همزمان با آغاز مسابقات جوجيتسو به هدف گزينش ٣٠ چهره برتر به تيم منتخب کابل ، تيم سنوکر، جهت شرکت در مسابقات آسيايى عازم دوبى شد.
در مسابقات جوجيستو ١٢٠ ورزشکار( نوجوان) از ١٤ کلپ کابل در ١٠ وزن ( ٢٠ تا مثبت ٥٤ کيلوگرام) رقابت ميکنند. محمد فهيم فدايى رئيس فدراسيون جوجيتسو به آژانس خبرى پژواک گفت که مسابقات از روز چهار شنبه در جمنازيوم کميته ملى المپيک آغاز شده و تا سه روز ادامه خواهد داشت.

قرار معلومات فدايى، جوجيتسو يک رشته رزمى و سنتى بوده و ريشۀ چندين هزار ساله در جاپان دارد.
(جو) معنى انعطاف پذيرى و جيتسو معنى نرم و ملايم را افاده ميکند. اين رشته استفاده از نيروى حريف، بر عليه حريف هم ناميده ميشود.
جاويد ١٥ ساله ميگويد که به اين رشته علاقمند است و ميخواهد تا در مسابقات جهانى قهرمان شود . وى که در وزن ٥٠ کيلوگرم در اين مسابقات اشتراک کرده مى افزايد که از شش ماه بدينسو به اين رشته رو آورده است و مصمم است که با شرکت در مسابقات جهانى، براى کشور افتخار کسب نمايد.

اين سومين دور مسابقات بين نوجوانان جوجيتسو در کابل است. دو دور ديگر آن در دو سال گذشته برگزارش شده بود.
رئيس فدراسيون جوجيتسو ميگويد که اين رشته در سال ١٣٨٥ در کشور رايج بوده و در سال ١٣٨٧ بصورت رسمى به عنوان فدراسيون مستقل شناخته شده است.

دراين رشته در حدود ٤٧٠٠ ورزشکار در ٩ ولايت به شمول کابل عضويت دارند. در عين حال، چهارشنبه ورزشکاران تيم ملى سنوکر در مسابقات برتر آسيايى عازم دوبى گرديد.
محمد عزيز اعظمى رئيس فدراسيون سنوکر به پژواک گفت که اين تيم با دو ورزشکار يک مربى و يک رئيس در مسابقات آسيايى که در آن ١٣ کشور برتر اشتراک دارند، حضور مى يابند.

وى ميگويد که اين مسابقات، از تاريخ ٣ تا ٧ سرطان برگزار خواهد شد و در مجموع ٢٦ ورزشکار از اين کشور ها اشتراک خواهند داشت. براساس معلومات اعظمى رشته سنوکر درسال ١٣٨٤ در چوکات کميته ملى المپيک ايجاد شده است و فعلاً ١٠٠٠ ورزشکار، بصورت حرفوى در ٢٠٠ کلپ در٢٠ ولايت فعاليت دارند.
رئيس فدراسيون سنوکر ميگويد که درگذشته ؛ ورزشکاران اين رشته دو مدال نقره و برنز از مسابقات آسيايى ،براى کشور به ارمغان آورده اند.