صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم ملى فوتبال عازم تاجکستان شد

تيم ملى فوتبال عازم تاجکستان شد

با آنکه تيم ملى فوتبال روز جمعه براى انجام مسابقه با تيم ملى فلسطين عازم تاجکستان شد، اما رفتن اين تيم به فلسطين در پرده ابهام است.
محمد ياسين محمدى معاون فدراسيون فوتبال گفت : تيم ملى فوتبال که قرار است دور مقدماتى راهيابى به جام جهاتى ٢٠١٤ برازيل بايد به مصاف تيم ملى فوتبال فلسطين برود، اما مسابقه برگشت که توقع ميرود در فلسطين برگزار شود، اشتراک تيم ملى کشور هنوز هم در پرده ابهام است.

وى افزود که تيم ملى فوتبال افغانستان که در دور مقدماتى "جام جهانى فوتبال ٢٠١٤برازيل"، بايد در دو ديدار رفت و برگشت با تيم ملى فلسطين بازى کند، به دليل عبور از راه اسرائيل، خواستار برگزارى مسابقۀ برگشت، در کشور ديگر شده است.
محمدى ميگويد که براساس برنامۀ فدراسيون جهانى فوتبال"فيفا"، قرار است ديدار رفت افغانستان با فلسطين، به تاريخ ٧ سرطان در شهر دوشنبه تاجکستان و بازى برگشت به تاريخ ١٣ سرطان در شهر رام الله فلسطين برگزار گردد.
به گفتۀ او، تيم ملى فوتبال افغانستان با ٢١ بازيکن که در آن دو بازيکن در امريکا و ناروى و هشت تن در آلمان و دو مربى و دو هيئت هستند، به اين مسابقات اعزام شدند.
قبلا فدراسيون فوتبال افغانستان،در مورد شرکت ورزشکاران افغان در رام الله ،به علت اينکه منطقه تحت نظارت اسرائيل است، ابراز نگرانى کرده بود.

براساس قانون، بازى رفت بايد در افغانستان برگزار شود؛ اما به دليل نداشتن ميدان ستندرد و مسايل امنيتى، اين مسابقه به درخواست افغانستان، در تاجکستان برگزار خواهد شد.
با آنکه مختاراحمد رستمی سکرتر جنرال فدراسيون فوتبال افغانستان، گفته بود که تشويش از ناحيۀ روابط ديپلوماتيک وجود دارد؛ منطقۀ رام الله تحت نظارت اسرائيل است؛ از همين جهت افغانستان به مقامات فلسطين گفته که تيم افغانستان حاضر نيست با دريافت ويزۀ اسرائيل، در مسابقۀ رام الله اشتراک نمايد.

رستمی خاطر نشان کرده بود که مسوولين فوتبال فلسطين، وعده داده اند که ويزۀ اسرائيل در پاسپورتها درج نمی شود و افغانستان، می تواند از راه کشور اردن در رام الله حضور يابد. اما معاون فدراسيون فوتبال ميگويد که هنوز اين مشکل حل ناشده باقى مانده و سفر تيم ملى به فلسطين نيز نامعلوم است. وى علاوه کرد که به مسوولين فوتبال فلسطين، پيشنهاد دو مسابقه در تاجکستان داده شد که آنها وعده داده اند تا بر سر اين موضوع، فکر کرده و بعد تصميمم خود را اعلام نمايند.
سکرترجنرال فدراسيون فوتبال افغانستان علاوه کرده بود که مقامات فدراسيون فوتبال فلسطين، وعده داده اند تا اين مشکل را خود آنان حل نمايند و زمينه را براى شرکت ورزشکاران افغان مساعد سازند.
موصوف خاطرنشان نمود: "تا حال از سوی ما نيز در مورد پيشنهاد و نظر فدراسيون فوتبال فلسطين، جواب مثبت داده نشده و به زودی اين موضوع بررسی خواهد شد."
جانان موسى زى سخنگوى وزارت امور خارجه نيز به پژواک گفت که براساس موافقتنامه ای که موجود است، تيم ملى فوتبال افغانستان، از راه اردن به رام الله سفر ميکند.
اما وی افزود که اگر دخالت اسرائيل دراين سفر وجود داشته باشد، تيم از سفر امتناع خواهد کرد.