صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ورزشگاه غازی کابل بازسازى مي‏شود

ورزشگاه غازی کابل بازسازى مي‏شود

ورزشگاه غازى در کابل به عنوان اولين ورزشگاه استاندارد به سطح کشور با کمک مالى قوماندانى ناتو بازسازى مي‏شود.
کار بازسازى اين ورزشگاه در مساحت چهار جريب زمين و هزينه ٨٠٠ هزار دالر دیروز آغاز شد. اين ورزشگاه به شکل چمن مصنوعى و استاندار بين المللى مزين مي‏گردد.
مجيب الله رحمانى سخنگوى کميته ملى المپيک به آژانس خبرى پژواک گفت که اين پروژه، شامل چمن مصنوعى و سيستم آبيارى بوده و با يک شرکت افغانى قرار داد شده است.
رحمانى علاوه کرد که تعدادى از دوستداران ورزش، وعدۀ نصب چوکى‏هاى اين ورزشگاه را نيز داده اند.

همايون احمد يار رئيس شرکت ساختمانى معيار ايفل در اين مورد گفت که اين ورزشگاه با چمن مصنوعى درجه اول که مواد آن از هالند وارد ميشود، پوشش ميگردد.
به گفتۀ او، کار ورزشگاه به مشوره فدراسيون جهانى فوتبال (فيفا) عملى ميشود و تا سه ماه آينده تکميل ميگردد. محمد ظاهر اغبر رئيس کميته ملى المپيک در مراسم آغاز بازسازى ورزشگاه ،آنرا يک کمک خوب نيروهاى بين المللى براى يک ميليون جوان ورزشکار کشورعنوان کرد.

وى با ذکر اينکه ورزشگاه به شيوه استاندارد بين المللى بازسازى مي‏شود، گفت: «با اکمال آن مي‏توانيم مسابقات بين المللى را برگزار نماييم.»
اغبر علاوه کرد که اين پروژه، سرآغاز همکارى هاى نيروهاى بين‏المللى در عرصه ورزش، براى ايجاد امنيت ذهنى و فکرى جوانان است. در اين مراسم جنرال پتمن مسوول بخش ورزش نيروهاى ناتو در افغانستان گفت: «مراسم امروز ما رويدادى است که ما را قادر مى سازد تا اين آرزوى خود را که ورزش مي‏تواند يک بديل براى جنگ و زمينه‏سازى براى جوانان باشد ،تحقق بخشيم.»
وى ابراز آرزومندى نمود که اين ورزشگاه ،بعد از بازسازى به عنوان سمبول اتحاد مردم از طريق ورزش پنداشته شود.

مسوولان کميتۀ ملى المپيک ميگويند که قوماندانى ناتو، همچنان توافق نموده است که در ١٥ منطقۀ شهر کابل، ميدان هاى ورزشى را سرسبز نمايد تا جوانان بتوانند در آنجا به ورزش بپردازند. به گفتۀ آنان، شاروالى کابل، تا کنون ١٠ ساحه را براى عملى شدن اين پروژه، مشخص ساخته و در آيندۀ نزديک، پنج ساحۀ ديگر را نيز تثبيت خواهد کرد.