صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرب الاجل 48 ساعته فيفا به شاهدان رشوه دهی بن همام

ضرب الاجل 48 ساعته فيفا به شاهدان رشوه دهی بن همام

فدراسيون جهاني فوتبال با وجود محروميت مادام العمر بن همام دست بردار نيست و ضرب الاجل 48 ساعته براي 25 عضو اتحاديه‌ي كشورهاي حوزه‌ي درياي كارائيب تعيين كرده است. در حالي كه گمان مي‌رفت با استعفاي وارنر و محروميت هميشگي بن همام توسط فيفا، پرونده‌ي جنجالي‌ترين فساد مالي در اين نهاد بسته شده باشد، اما فيفا هنوز به دنبال بررسي و تحقيق و تفحص درباره‌ي اين پرونده است.

فيفا به 25 عضو اتحاديه كشورهاي حوزه درياي كارائيب كه در آن نشست جنجالي بن همام در ترينيداد و توباگو حضور داشتند 48 ساعت مهلت داده تا تمام جزئيات و موارد را بيان كنند. در اين هشدار به اين 25 كشور عنوان شده در صورتي كه نكته‌اي هر چند كوچك را از قلم بيندازند، محروميت‌هايي حتي به صورت مادام العمر براي آنها در نظر گرفته خواهد شد.فيفا در بيانيه‌اي كه روز سه شنبه منتشر شد عنوان كرد: نامه‌اي در روز 25 جولاي براي تمام اعضاي كشورهاي حوزه‌ي درياي كارائيب ارسال و از روساي آنها يا هر شخص مطلع ديگر خواسته شده تا هر چه درباره‌ي نشست دهم ماه مي مي‌دانند در اختيار فيفا قرار دهند. آنها 48 ساعت فرصت دارند تا به تكميل شدن پرونده كمك كنند.

در ادامه‌ي بيانيه‌ي فيفا آمده است: ميزان صداقت و همكاري كشورهاي حوزه‌ي درياي كارائيب در تصميمي كه كميته‌ي اخلاقي براي متهمان پرونده مي‌گيرد تاثير بسزايي خواهد داشت. اگر براي ما اثبات شود كه كسي اطلاعات خاصي داشته اما در اين 48 ساعت به فيفا گزارش نداده محروم خواهد شد. اين محروميت مي‌تواند مادام العمر باشد. در پايان اين 48 ساعت كميته‌ي اخلاقي بررسي پرونده را آغاز خواهد كرد.

تمام 25 عضو اتحاديه‌ي كشورهاي حوزه‌ي درياي كارائيب در نشست 10 مي حضور داشته‌اند، نشستي كه در آن بن همام 40 هزار دالر به هر يك از نمايندگان داده تا بتواند ميزباني كشورش براي جام جهاني 2022 را تضمين كند.
فيفا در حالي تصميم به گرفتن اظهارنامه از اعضاي اين اتحاديه كرده كه تنها 9 نفر از اعضا پيش از اين اقرار كرده بودند كه مبلغ 40 هزار دالر را دريافت كرده يا با پيشنهاد دريافت آن روبرو شده‌اند. 15 عضو ديگر هرگونه صحبتي درباره‌ي اين موضوع را تكذيب كردند.

از اين 15 عضو، 4 نفر حاضر نشدند توضيحاتي به پليس FBI كه در پيگيري پرونده‌ي رشوه خواري مسئوليت داشت ارائه دهند. 11 نفر هم به بازپرسان اعلام كردند كه با هيچ پيشنهادي روبرو نشده‌اند.
پرونده‌ي رشوه خواري و فساد مالي در ارتباط با تعيين ميزبان جام جهاني از ماه‌ها قبل آغاز شد و آخرين حلقه از اين پرونده هفته‌ي گذشته بود كه منجر به محروميت مادام العمر بن همام شد.