صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ده ها نوجوان درکنر آموزش کرکت ديدند

ده ها نوجوان درکنر آموزش کرکت ديدند

از جانب اداره حمايت از کرکت جوانان افغان (AYCSO) به ده ها تن از نو جوانان ولايت کنر، آموزش هاى ابتدايى بازى کرکت داده شد. رئيس احمدزى کپتان سابق تيم ملى کرکت افغانستان و مسؤول اين اداره، بتاريخ ٦ اسد گفت که اين کمپ را به همکارى موسسات افغان کنکشن Afghan Connectionوام سى سى MCC براه انداخته بودند.

وى افزود که دراين کمپ تربيتى ٥٠ تن از جوان ترين بازيکنان کرکت، از مرکز اسعد آباد و ولسوالى ها شامل بودند. عزت الله يک تن از آموزگاران و بازيکن تيم ملى کرکت کشور گفت که در اين کمپ به بازيکنان تخنيک هاو قوانين ابتدايى بازى کرکت معلومات داده شد.

وى افزود که به بازى کنان انداخت توپ (بالنگ) انداخت توپ(بيتنگ) فلدنگ کيچنگ: وغيره ساحات بازى کرکت آموزش داد. به گفتۀ وى، در پايان اين کمپ، آموزشى از اين بازى کنان تيم هاى ورزشى تشکيل گرديد و رقابت هاى مختصرى در بين آنها براه انداخته شد.

عزت الله مى‏افزايد که در بين اين ٥٠ بازى کن ، ده تن آنها چنين بودند که استعداد پيشرفت درکرکت را دارند. عبدالله رئيس فدراسيون کرکت در کنر از رئيس احمد زى وادارۀ وى ابراز تشکرکرد که براى بار اول، برنامه کمپ تربيتى را دراين ولايت براه انداختند.

ولى افزود که اين آموزش کفايت نمى کند؛ بلکه دراين ولايت بايد به ورزشکاران آموزش هاى دوامدار داده شود. مسيح الله ١٦ ساله که از ولسوالى مانوگى غرض شرکت در اين کمپ تربيتى آمده بود گفت که وى با انداختن توپ (بالنگ) بسيار علاقه دارد و دراين رابطه ضمن اين پروگرام ، آموزش خوبى بدست آورد.

يک بازى کن ١٤ ساله ديگر بنام نويد مى گويد که قبل از اين، آنها را کسى در مورد کرکت آموزش نداده بود. ولى چيزهاى زيادى آموخته وتلاش خواهد کرد تا با بازى خوب به تيم ملى راه يابد.

در اخير اين کمپ آموزشى لباس و وسايل کرکت نيز براى اشتراک کننده گان توزيع گرديد. رييس احمدزى مى گويد موسسه وى در نظر دارد که همه ساله در نقاط مختلف کشور، براى بيش از ١٠٠٠ نوجوان در قسمت کرکت آموزش دهد.