صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم بسکتبال افغانستان از حضور درالمپیک ٢٠١٢ بازماند

تيم بسکتبال افغانستان از حضور درالمپیک ٢٠١٢ بازماند

بنا برعدم صدور ویزه ونبود پول کافی برای شرکت در بازى هاى راهيابى در ازبکستان، تیم ملی بسکتبال کشور، حضور درمسابقات المپيک ٢٠١٢ لندن را از دست داد. صبورعزیزی رئیس فدراسیون بسکتبال کشور، روز ٨ اسد که عدم اشتراک تیم ملی بسکتبال در این مسابقات به دو دلیل، عدم صدور ویزا برای بازیکنان و عدم پرداخت پول از سوی کمیته ملی المپیک صورت گرفت.

به گفته وی،درترکیب تیم اعزامی بسکتبال به مسابقات سهمیه المپیک،هشت بازیکن از افغانستان مقیم امریکا و شش بازیکن از داخل کشور حضور داشتند که فدراسیون بسکتبال ازبکستان به هیچ کدام از آنها ویزه صادر نکرد.وی اظهار داشت که تا حال دلیل عدم صدور ویزه برای آنها معلوم نیست.

از سوی دیگر، عزیزی افزود که سفر بازیکنان بسکتبال به ازبکستان، پیش از این ازسوی کمیته ملی المپیک تائید شده بود؛ اما در اخیر، بنابر عدم پرداخت مصارف، این سفر لغو شد. به گفتۀ وی، درابتدا رئیس کمیته ملی المپیک سفر را تائید کرده و بعد از ارزیابی در ریاست اداری این کمیته، هزینه این سفر در حدود ٧٠هزار دالر تعیین شد که کمیته ملی المپیک تنها مبلغ ٢٦هزار آنرا پرداخت میکرد.

غوث نیکبین سکرتر جنرال فدراسیون بسکتبال گفت که بازیکنان افغان مقیم امریکا قصد داشتند که با مصارف شخصی خود در این مسابقات، اشتراک کنند؛ اما برای آنها نیز از سوی ازبکستان ويزه صادر نشد.به گفتۀ وی، دلیل این کار تا حال معلوم نبوده و آنها این مشکل را به فدراسیون جهانی و آسیایی بسکتبال اطلاع داده و خواهان رسیده گی به آن شده اند.

اما مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک اظهارداشت که با در نظر داشت بودجه این نهاد،آن رشته های ورزشی به مسابقات اعزام می شوند که احتمال کسب دستاورد آنها وجود دارد. وی افزود:«اگر بدانیم که درکدام مسابقه، نتیجه میگیرم، بیشتر از حد انتظارهم مصرف میکنیم.»موصوف افزود که نباید در سفرهایی که احتمال دستاورد آن کم است، پول کمیته ملی المپیک حیف و میل شود.

رحمانی اظهار داشت که روسای فدراسیونها می بایست خودشان به دنبال اسپانسر و حمایت کننده گان مالی باشند؛ چون بودجه کمیته ملی المپیک به اندازه ای نیست که مصارف تمام مسابقات داخلی و خارجی را اکتفا کند. اما عزيزى رئیس فدراسیون بسکتبال میگوید که در ابتدا از سوی مسوولین کمیته ملی المپیک به آنها گفته می شد که تمام این پول پرداخت نمی شود، به دنبال اسپانسر میشده و این مشکل را حل میکردند؛ اما این کار تنها چند روز قبل از آغاز مسابقات به آنها ابلاغ شده است.

مسابقات کسب سهمیه المپیک در رشته بسکتبال در زون آسیای مرکزی امروز (٨اسد) با اشتراک تیمهای افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان و تاجیکستان در شهر تاشکند ازبکستان آغاز شد که افغانستان در آن حضور نیافت.
گفتنی است که المپیک جهانی ٢٠١٢لندن ، رشته های ورزشی تکواندو، جودو، بوکس، پهلوانی و اتلتیک از افغانستان؛ برای مسابقات کسب سهمیه این بازیها اشتراک می کنند.