صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم آزادی شهرستان قهرمان مسابقات والیبال دایکندی شد

تيم آزادی شهرستان قهرمان مسابقات والیبال دایکندی شد

مسابقات والیبال ولایت دایکندی با قهرمانی تیم آزادی شهرستان به پایان رسید سید خلیل آمر ورزشی دایکندی به آژانس خبری پژواک گفت که این مسابقات از هفته گذشته در محوطه این آمریت راه اندازی شده و ٩اسد با قهرمانی تیم آزادی از ولسوالی شهرستان به پایان رسید.

به گفته وی، در این مسابقات هشت تیم از ولایت دایکندی اشتراک داشتند که به حمایت مالی مدیریت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. سید خلیل افزود که در پایان مرحله گروپی، دو تیم آزادی شهرستان و امنیت ملی به دور نهایی راه یافتند که در پایان آزادی شهرستان موفق به شکست امنیت ملی شد.بر اساس گفته های منبع، در این مسابقات که به هدف شناسایی تیم منتخب دایکندی راه اندازی شده بود، تیم عقاب ولسوالی کیتی به مقام سوم رسید.

سخی یکی از بازیکنان تیم آزادی شهرستان به پژواک گفت :«خوش استم که ده ای مسابقات قهرمان شديم.» وی در حالی که از نبود مکان مناسب برای والیبال در دایکندی شکایت داشت از مسوولین خواست تا اینگونه مسابقات را بیشتر برگزار کنند.

گفتنی است که در مسابقۀ دور نهايى این مسابقات قربانعلی ارزگانی والی دایکندی و برخی از مسئولين محلى و صدها تن از مردم شهر نیلی مرکز دایکندی اشتراک داشتند. در پایان این مسابقات به تیمهای اول تا سوم نیز تحایفی از سوی آمریت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ دایکندی اهدا شد.