صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وعده هاي مرد اول فوتبال جهان براي پيروزي

وعده هاي مرد اول فوتبال جهان براي پيروزي

در حالي سپ بلاتر توانست كرسي رياست فدراسيون بين المللي فوتبال را از آن خود كند كه برخي وعده هايش بيش از يك ميليارد دالر هزينه برداشته است. به گزارش مشرق، انتخابات رياست فدراسيون بين المللي فوتبال چندي پيش برگزار شد و سپ بلاتر، تنها نامزد اين پست، بار ديگر اين عنوان را از آن خود كرد. البته، اين انتخابات با حواشي فراواني همراه بود كه يكي از آنها، وعده هاي ميلياردي وي براي در اختيار گرفتن اين صندلي بود.

براساس محاسبه رسانه هاي اقتصادي حوزه فوتبال، وي در دوران رقابت انتخاباتي، مبلغي برابر يك ميليارد دالر را صرف وعده هاي "پروژه هاي توسعه اي" اين رشته كرده كه همگي از خزانه فيفا خواهد بود.

وي كه بن همام (رئيس كنفدراسيون آسيا) را رقيب خود مي ديد كه در پايان با رسوايي هاي مالي عجيبي همراه شد، در جمعي عنوان كرده بود: "من براي رسيدن به هدفم انرژي، ايده ها، انگيزه و تجربيات كافي دارم. اين آخرين دوره حضور من است و تصميم دارم زيبايي ها را بار ديگر ايجاد كنم."وي در همين راستا عنوان كرده بود كه در اين دوره مديريتش، بيشترين تلاش را براي مقابله با شرط بندي، تباني و دوپينگ خواهد گذاشت.

او مبارزه با اين سه پديده را مهم ترين هدفش براي فعاليت در سال هاي پيشرو دانسته بود. اما واقعيت هايي هم وجود دارد كه شايد قرار دادن آنها كنار اين سخنان، راهگشاي بسياري از ابهامات باشد.

وي در حالي اين انتخابات را پشت سر گذاشت كه براساس وعده هايي كه داد، بايستي بودجه اي يك ميليارد دالري كه برخي آن را تا سقف يك و نيم ميليارد دالر برآورد كرده اند، را صرف پروژه جهاني توسعه اين رشته ورزشي كند كه بيشتر مشمول كشورهاي كوچك تر و ضعيف تر جهان است. وعده اي كه سيل آرا به سود وي را منجر شد.

اما برخي تحليلگران معتقدند اجرايي كردن چنين وعده هايي، به حاميان مالي گسترده و درآمدزايي بيش از انتظار فيفا در سال هاي آينده، به خصوص جام جهاني 2014 برازیل نياز دارد. موضوعي كه حقايق آماري از آن حكايت ندارد و مي تواند موجب ورشكستگي اين سازمان بين المللي شود.

در حقيقت، وعده هاي عجيب و ميلياردي بلاتر براي جذب آرا، اكنون به مشكل بزرگ وي تبديل شده كه به نوعي، با عدم امكان اجرا شدن آن همراه است و اين براي وي به معناي چالشي جديد و بزرگ خواهد بود. البته اين را هم از ياد نبريد كه تمام ايم وعده ها، در صورت امكان اجرايي شدن، بايد از خزانه فيفا پرداخت شود!