صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان در مسابقات کرکت کنيا را شکست داد

افغانستان در مسابقات کرکت کنيا را شکست داد

در ادامه بازى‏هاى انتخابى جام جهانى تيم هاى ١٩سالگان کرکت، افغانستان شنبه شب کينيا را شکست داد. اين رقابت هاى انتخابى جام جهانى ١٩ سالگان به اشتراک ده کشور از ده روز به اين سو در کشور آيرليند آغاز گرديده است.
شيراقا مينجر تيم کرکت ١٩سالگان افغانستان بتاريخ ١٢اسد از آيرليند ضمن تماس تيليفونى به آژانس خبرى پژواک گفت که تيم نزده سالگان افغانستان ناوقت روز گذشته با کينيا هفتمين دور بازى خود را انجام داد.

به گفته موصوف، اين بازى به علت بارش باران از ٥٠اور به ٢٤اور پايين آورده شد. قرعه اين بازى را تيم کينيا کسب کرد و در قدم نخست خود شان بيتنگ کردند.

کينيا در ٢٤اور تعيين شده با حذف شدن پنج بازيکن آن از ميدان ١٥٤دوش را انجام دادند وبراى افغانستان هدف ١٥٥دوش را تعيين کردند. شير آقا گفت که از جانب افغانستان، کپتان تيم ١٩سالگان شير شيرزى دوبازيکن تيم کينيا، نجيب الله زدران ،جاويد احمدى وعبدالناصر يک يک بازيکن تيم مقابل را از ميدان حذف کردند.

وى مى گويد که تيم ١٩سالگان افغانستان هدف تعين شده را با خيلى آسانى در اور نزدهم با حذف شدن يک بازيکن تيم از ميدان، بدست آورده وبرنده بازى اعلان گرديد. جاويد احمدى از جانب افغانستان بازى بسيار خوبى انجام داد وبدون اينکه از ميدان حذف شود، ٨٦دوش را انجام داد که ضمن آن پنج شش دوشه و شش چهار دوشه نيز شامل بودند.

به همين گونه حشمت الله شاهدى نيز بازى خوبى انجام داد و٦٣دوش را بسر رسانيد. افغانستان تا حال در رقابت هاى آيرليند هفت بازى را انجام داده است که سه آن را برده ودر چهار مسابقه با شکست روبرو شده است، ودر جدول نمرات با اخذ شش نمره در مقام هفتم قرار دارد.

جام جهانى تيم هاى ١٩سالگان کرکت سال آينده در آستر ليا انجام مى يابد که ١٦تيم درآن اشتراک خواهد کرد،از اين تيم ها ١٠تيم آن که عضويت شوراى جهانى کرکت را دارند، مستقيماً بازى خواهندکرد وشش تيم باقى مانده از جريان مسابقات انتخابى به اين جام جهانى راه خواهد يافت.