صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان در بازى يک روزه بين المللى کرکت کانادا را شکست داد

افغانستان در بازى يک روزه بين المللى کرکت کانادا را شکست داد

افغانستان در يک بازى يک روزه بين‌المللى يكشنبه شب برگزار شد، کانادا را شکست داد. شفيق استانکزى منيجر تيم ملى افغانستان در کانادا در تاريخ ١٧سرطان به آژانس خبرى پژواک گفت که اين بازى در ورزشگاه شهر کنگ کانادا انجام شد.
وى علاوه کرد نوروز منگل کاپیتان تيم ملى قرعه را از آن خود نموده و کانادا را به بازى نمودن دعوت نمود .

استانکزى گفت، بازيکنان کانادا نخست بسيار سريع بازى کردند و در دوه اور حدود ٨٠ دوش انجام دادند، اما بعداً نبى عيسى خيل بازيکن افغان بازيکنان کانادايى را تحت تاثير قرار دادند . نامبرده گفت که هردو بازيکن اول کانادا پنجاه دوش را پوره کردند، گوناسکيرا ٥٧ دوش و پتيل ٦٢ دوش انجام دادند و تيم کانادا در مجموع در ٤٥ اور با انجام دادن ٢٣٠ دوش از ميدان خارج گرديده و ٢٣١ دوش را به افغانستان هدف تعين نمود .

محمد نبى عيسى خيل از تيم افغانستان بسيار خوب بالنگ نموده و چهار بازيکن کانادا را از ميدان خارج نمود ، به همين ترتيب دولت زدران سه بازيکن ، حميد حسن و ميرويس اشرف يک –يک بازيکن کانادا را حذف نمودند .

به گفته استانکزى، زمانى که افغانستان بازى را آغاز کرد، بازى براى يک مدتى به علت بارش متوقف شد که براساس قانون (دى ايل) کرکت براى افغانستان در ٤٣ اور ٢١٣ دوش هدف تعين شد . شبير نورى بازيکن ورزيده تيم ملى کرکت افغانستان بسيار خوب بازى نمود و ٩٤ دوش انجام داد، به همين ترتيب محمد نبى ٥٨ و نوروز منگل ٣٤دوش انجام داد .

شبير نورى، که در موفقيت افغانستان نقش مهم داشت، بهترين بازيکن اين مسابقه اعلان گرديد. قابل يادآورى است، که سه روز قبل در يک بازى چهار روزه جام انترکانتيننتال در همين شهر نيز افغانستان کانادا را شکست داده بود.
در نظر است که اين دو تيم امروز بار ديگر با هم بازی کنند.