صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسابقات فوتسال رسانه‏ها آغاز شد

مسابقات فوتسال رسانه‏ها آغاز شد

مسابقات فوتسال رسانه های کابل، به مناسبت گرامیداشت ماه مبارک رمضان و انتخاب تيم رسانه ها، آغاز شد. این مسابقات، سه شنبه شب با اشتراک دوازده تیم از رسانه های مختلف، با انجام چهار مسابقه در جمنازیوم ورزشی پوهنتون افغان ـ امریکن راه اندازی گردید.

سید علی کاظمی مسوول برگزاری مسابقات متذکره، دیروز ١٩ اسد گفت که تیمهای حاضر دراین مسابقات، در دو گروه شش تیمی تقسیم شده اند. وی افزود که در گروه الف این مسابقات تیمهای آریانا، تمدن B، تلويزيون یک، مطبوعات اتحادیه اروپا، آژانس خبری وخت و طلوع؛ و درگروه ب تیمهای تمدن A، آیینه، پوهنتون افغان ـ امریکن، نگاه، آرزو، و نور حضور دارند.

کاظمی علاوه کرد که در اولین دور این مسابقات، شب گذشته چهاردیدار برگزار شد که طی آن، تلویزیون آریانا با چهار گل، از سد تلویزیون طلوع گذشت. آژانس وخت با نتیجۀسه بر دو، تمدن Bرا شکست داد. تلویزیون نگاه با حساب هفت بر پنج، تلویزیون آرزو را مغلوب نمود. تمدن A با حساب هفت بر چهار، تلویزیون آیینه را شکست داد.

موصوف اظهار داشت که چهارشنبه شب و در دومین دور مسابقات نیز چهار دیدار برگزار میشود، که مطبوعات اتحادیه اروپا به مصاف تلویزیون یک می رود. پوهنتون افغان ـ امریکن از تلویزیون نور پذیرایی می کند، آریانا در برابر تمدن Bصف آرایی نموده و تمدن Aنیز در برابر تلویزیون نگاه قرار میگیرد.

براساس معلومات وی، این مسابقات بعد از افطار آغاز می‏شود و در هر شب، چهار دیدار برگزار می گردد. منبع همچنین بیان داشت که این مسابقات، به هدف انتخاب تیم رسانه های کشور، تحت نظارت فدراسیون فوتبال راه اندازی شده است.