صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهار عضو تيم ملى فوتبال دختران افغانستان در ناروى فرار کردند

چهار عضو تيم ملى فوتبال دختران افغانستان در ناروى فرار کردند

چهار عضو تيم ملى فوتبال اناث افغانستان که جهت شرکت در مسابقات ناروى کپ، به آن کشور سفر کرده بودند، فرار نمودند. تيم ملى فوتبال زنان افغانستان با ١٧ ورزشکار و يک همراه در مسابقات ناروى کپ شرکت داشتند. در اين مسابقات ٤٠ تيم از ١٥ کشور در اسلو پايتخت ناروى مسابقه مي‏دادند.

احمد شاه ساير، رئيس نشرات فدارسيون فوتبال، گفت که اين مسابقات، از تاريخ ٩ تا ١٢ اسد برگزار شد و تيم ملى زنان کشور، با انجام سه مسابقه در برابر تيم‏هاى ناروى شکست خورد اما در بازگشت پلوشه داوود، غفوره قانع، رويا و سکينه نورى از تيم جداشده و به کشور برنگشتند.

قابل ذکر است که تيم ملى فوتبال زنان، بدون اطلاع به رسانه‏ها از ناروى به کابل برگشته است. اين چهارمين فرار ورزشکاران شمرده مي‏شود.

نُه عضو تيم ملى فوتبال کشور، در سال ٢٠٠٤ در ايتاليا، شش عضو تيم استيرت فوتبال در سال ٢٠٠٩ در آستراليا، و در همان سال هفت تن از اعضاى تيم کرکت زير ١٩ سال در کانادا نيز فرار کرده و پناهنده شده بودند.