صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ورزشکاران از نبود داکتران متخصص شکايت دارند

ورزشکاران از نبود داکتران متخصص شکايت دارند

ورزشکاران از نبود داکتران متخصص شکايت دارند و ميگويندکه به همين علت نمى توانند در مسابقات داخلى و خارجى خوب بدرخشند. آنان ميگويند که بيشتر ورزشکاران در مسابقات و تمرينات دچار آسيب ديدگى مي‏شوند، اما کسى نيست که آنان را به صورت درست درمان نمايد. از اين رو بسيارى از آنان با آسيب ديدگى که دارند در مسابقات شرکت مي‏کنند.

به گفته‏ی ورزشکاران، آنها در برخى مسابقات از نواحى زانو، دست و پاى آسيب ديده‏اند؛ اما داکتر متخصص وجود نداشته که آنها را معالجه کند.

آنها به اين باوراند که اگر داکتر متخصص و کلينيک صحى وجود داشته باشد، آنها مي‏توانند در مسابقات، خوب عمل نمايند و افتخارات بيشترى را به کشور بدست آورند.

يکى از اين ورزشکاران، روح الله نيکپا است که توانسته در مسابقات تکواندو در داخل و خارج کشور افتخاراتى را کمايى کند. وى مسابقات المپيک سال ٢٠٠٨ ميلادى در بجینگ، توانست اولين مدال المپيکى برنز را براى کشور به ارمغان بياورد.

نيکپا مي‏گويد: «با آنکه در رشته تکواندو هميشه آسيب ديدگى ممکن مي‏باشد، اما متأسفانه ما هيچ وقت داکتر چه در مسابقات داخلى، چه خارجى نداشته‏ايم.»

وى گفت که داشتن داکتر در کنار تيم ملى، يک ضرورت است تا ورزشکاران را در جريان تمرينات و مسابقات همکارى نمايد، اما با آنکه اکثر اعضاى تيم ملى از ناحيه زانو آسيب ديده‏اند، هيچ داکترى در تيم وجود نداشته است.

اين تکواندو کار مى‏افزايد که وى در مسابقات سال ٢٠٠٨ بجینگ از ناحيه زانو آسيب ديده، تا حال گرچه به دليل نزديک بودن مسابقات مهم مجبور بوده در اين مسابقات شرکت نمايد. اما در تيم، داکترى هم نبوده تا با مشوره‏ی وى درد پاى خود را کنترول نمايد و ناگزير با همين حالت در مسابقات شرکت کرده است.

نيکپا مي‏گويد، وى در مسابقات و هنگام تمرين به خاطر آرامش درد پايش از مُسکن‏هاى قوى استفاده مي‏کند. به گفته‏ی وى در صورتى که پايش را تداوى کند بايد به آلمان يا به هند برود و شش ماه تا يکسال را استراحت نمايد و به همين خاطر نتوانسته به تداوى پايش بپردازد.

اين ورزشکار ورزيده از کميته‏ی ملى المپيک مي‏خواهد که کلينيک صحى را با داکتر متخصص ايجاد نمايد تا ورزشکاران در صورت آسيب ديدن، زير نظر داکتر به تداوى بپردازند.

حکمت الله حکيمی، عضو تيم ملى کورش نيز مي‏گويد که در مسابقات آسيايی و جهانی که تا حال شرکت کرده‏اند کدام داکتر و تيم صحی همراه با آنها نبوده است. وی مى‏افزايد: «مشکلات صحی ناشی‏ از صدمه ديدگی در مسابقات يا هم مريضى‏های ناشی از غذا و آب هوا نيز برای خودم و ديگر ورزشکاران پيش آمده که با کمک تيم های صحی ديگر کشورها و يا برگزارکنندگان مسابقات حل شده است.»

حکيمی علاوه مي‏کند که وی در مسابقات آسيايی سال ٢٠١٠در ايران، از ناحيه زانو به شدت آسيب ديد که با کمک داکتران ايرانى اين مشکل حل شده و توانست به مسابقات ادامه بدهد.

اين عضو تيم ملى کورش گفت: «اگر داکتر و يا تيم صحی همراه با تيم‏های ورزشی در مسابقات بين‏المللی حضور داشته باشند، مؤثر است؛ چون ورزشکاران پيش از مسابقه آزمايش شده و با آمادگی کامل صحی در مسابقات حضور پيدا مي‏کنند.»
نامبرده مي‏گويد که وجود داکتر در مسابقات باعث می‏شود که ورزشکاران پيش از مسابقات با هدايت داکتر از غذا و آب و هوای کشور ميزبان استفاده کنند.

ناصر، مشاور فدراسيون واليبال نيز از نداشتن داکتر متخصص در کميته ملى المپيک ابراز نارضايتى مي‏کند و داشتن داکتر متخصص را براى تيم‏هاى مختلف ورزشى ضرورى مي‏داند. وى مي‏گويد که در هفته گذشته در عين تمرينات تيم ملى واليبال در کابل زنخ يکى از اعضاى تيم شان براثر برخورد با زمين، پاره شده و بلافاصله به شفاخانه انتقال گرديد و زنخش چند کوک خورد.

مشاور فدراسيون واليبال، داشتن داکتر متخصص را که در عرصه فزيوتراپى و آسيب ديدگى ورزشکاران معلومات کافى داشته باشد در کميته ملى المپيک ضرورى دانسته، گفت که نياز است کلينيک مجهز و يک امبولانس در کميته ملى المپيک نيز براى تداوى ورزشکاران ايجاد گردد.

اما محمد ظاهر اغبر رئيس کميته ملى المپيک مي‏گويد که داشتن داکتر متخصص به بوديجه نياز دارد و آنها براى آن بودجه ندارند. او گفت که آنان بخاطر رسيدگى به اين مشکل، به رياست جمهورى پيشنهاد نموده‏اند و منتظر نظر آنان مي‏باشند.

رئيس کميته ملى المپيک مى‏افزايد که در صورت دادن جواب مثبت رياست جمهورى، آنان اقدام به جذب داکتران متخصص و اعمار يک کلينيک خواهند کرد. به گفته‏ی موصوف، بعد از جذب داکتران متخصص، آنها را براى دوره‏هاى آموزشى پيشرفته در امور ورزش به شوراى آسيايى معرفى خواهند کرد.

اغبر، با آنکه داشتن داکتران متخصص را در اين اداره ضرورى مي‏داند، ولى اضافه مي‏کند که در دو سال گذشته که وى در اين پست مقرر شده است کمبودى‏ها و مشکلات زيادى وجود داشته که تا حال نتوانسته اند در اين مورد اقدام لازم نمايند.

ورزشکاران در حالى با نبود داکتر متخصص مواجه‏اند که آنها در سال روان در مسابقات بيرونى٥١ مدال شامل ١٣ طلا، چهار نقره و ٣٤ برنز را در هشت رشته تکواندو، اسنوکر، کيک بوکس، ورزش‏هاى رزمى، تکواندو آى.تى.اف.، جودو، موتاى و بايسکل‏رانى کسب کرده اند.

اين مسابقات درکورياى جنوبى، اوکراين، کروواسیا، هند، پاکستان، ايران، چين و دانمارک برگزار شده بود. اين درحالى است که قرار است مسابقات جهانى المپيک، به تاريخ ٢٨ جولاى سال ٢٠١٢ در لندن پايتخت بريتانيا برگزار شود.

رئيس کميته ملى المپيک ميگويد که افغانستان در مسابقات لندن در رشته‏هاى کشتى، تکواندو، اتلتيک، بسکتبال، بوکس و جودو آمادگى دارد و در مسابقات راهيابى به المپيک لندن شرکت خواهد کرد. وى افزود: «افغانستان مي‏خواهد تا عضو فعال المپيک جهانى باشد و حضور کشور ما در اين مسابقات مهم است نه نتايج آن.»