صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم دختران هلال احمر افغانى قهرمان تورنمنت خزانی والیبال شد

تيم دختران هلال احمر افغانى قهرمان تورنمنت خزانی والیبال شد

تیم والیبال دختران جمعيت هلال احمر افغانى، برنده مقام اول تورنمنت خزانى گرديد که بين شش تيم دخترانه اين رشته ورزشى، در کابل راه اندازى شده بود.

احمد خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی وزارت مبارزه با مواد مخدر، به خبرگزاریها گفت که اين مسابقات دو روزه به تاريخ ٦ میزان، ميان تیم های شرکت اتصالات، جمعيت هلال احمر افغانى و شاروالی کابل و سه تيم وزارت معارف، به منظور آگاهى از اضرار موادمخدر راه اندازى گرديد.

وى افزود که در دورنهايى اين مسابقات، تیم های اتصالات و جمعيت هلال احمر افغانى، با هم به رقابت پرداختند و در نتيجه، تيم جمعيت هلال احمر افغانى، تيم مقابل را مغلوب کرد.

به گفته وى، در اين مسابقات که ازسوى آن وزارت برگزار گرديده بود، از طريق نصب شعارها و ارائه معلومات به ورزشکاران در مورد اضرار مواد مخدر، آگاهى داده شده است.به اساس معلومات منبع، براى تمام ورزشکاران اين مسابقات، لباس و تقديرنامه ها داده شده است.

فرشته اوریا يکتن از ورزشکاران تيم وزارت معارف، با اظهار خرسندى از راه اندازى اين مسابقات گفت که برگزارى همچو مسابقات، میتواند جلو اعتياد میان جوانان را بگيرد.وى گفت که همچو مسابقات، بايد بين تيم هاى ساير رشته هاى ورزشى نيز راه اندازى گردد.