صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

به منظورگزينش تيم منتخب مسابقه گلف در قرغه داير شد

به منظورگزينش تيم منتخب مسابقه گلف در قرغه داير شد

مسابقه گلف به منظور گزينش تيم منتخب و شرکت در مسابقات خارجى، روز پنجشنبه در ميدان گلف قرغه کابل برگزار شد. عزيز الله سکرتر جنرال فدراسيون گلف گفت که در اين مسابقات دو روزه ٣٠ تن شرکت دارند که در فرجام، چهار ورزشکاربرتر ،عضويت تيم منتخب گلف را کسب خواهند کرد.

وى گفت اين چهار تن در مسابقات کشورهاى عضو سارک( سازمان همکارى هاى منطقوى جنوب آسيا) که قرار است در تاريخ ٢٢ جدى سال جارى در هند برگزار شود، شرکت مى کنند.

حشمت الله که از شش سال بدينسو در اين رشته فعاليت دارد، گفت که او بخاطر اين مسابقات آمادگى دارد تا بتواند عضويت تيم منتخب را کسب نمايد.

او علاوه کرد: «من مي‏خواهم در مسابقاتى که قرار است در هند برگزار شود؛ شرکت کنم و نتيجه خوب براى کشور بدست آورم.»

اما عنايت الله ٣١ ساله که از يکسال بدينسو در اين رشته فعاليت مي‏کند، از نبود زمين سبز شکايت نموده؛ گفت: «ميدان سبز تاثير مثبت بر ورزشکاران دارد، ورزشکارانى که مي‏خواهند در مسابقات خارجى شرکت کنند، در اينجا در ميدان خاکى مسابقه مي‏دهند که سرعت توپ کم مي‏باشد و دچار مشکل مي‏شويم.»

او مى افزايد که اگر آنها در ميدان معيارى سبز ، تمرين نموده و مسابقه بدهند، بهتر مي‏توانند در مسابقات خارجى ،حضور پيدا کنند.

اين درحالى است که کار بازسازى ميدان گلف کابل، با هزينه بيش از٢٧ ميليون افغانى؛ از بودجه کميته ملى المپيک، به صورت ستندرد در تاريخ ١٥ جوزاى سال روان در بند قرغه آغاز شده و در ظرف يکسال تکميل مي‏شود.
اين ميدان داراى ديوار احاطوى و زمين سبز با سيستم آبيارى بوده و ٢٧ جريب زمين را در بر می‏گیرد.

گلف، بازى است که با پرتاب توپ کوچ، از فاصله دور اجرا مي‏شود. در مسير آن ١٨ بيرق در فاصله ٣٥٠ تا ٤٠٠ متر نصب مي‏شود. در کنار هر بيرق، يک حفره وجود دارد؛ هر ورزشکارى که با ضرب کمتر بتواند توپ را توسط چوب مخصوص (ستيک) از اين حفره ها عبور دهد، عنوان قهرمانى را از آن خود مي‏نمايد.

ورزشکار با زدن ٧٢ ضربه بايد توپ را به حفره هاى که در زير بيرق وجود دارند؛ داخل نمايد.

سکرتر جنرال فدراسيون گلف مي‏گويد که اکنون ، بيش از ١٠٠ ورزشکار به شمول چهار زن را ثبت دارند؛ اما انتظار دارند تا با سرسبز شدن ميدان تعداد آنان به ٣٠٠ تن برسد.

او مى افزايد که آنان در نظر دارند تا اين رشته را با آموزش مربيان داخلى به ساير ولايات نيز گسترش بدهند.

محمد افضل مربى تيم گلف مي‏گويد علاوه بر ورزشکاران افغان، ورزشکاران خارجى نيز در اين ميدان به بازى مي‏پردازند و در يک‏ماه، حدود ٨٠ ورزشکار در بازى گلف شرکت مي‏کنند.

گلف، يک بازى اسکاتلندى بوده و در خارج به‏خصوص آمريکا بيشتر رايج است.

اين ورزش در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه در کابل رايج شد و به گفته مسوولان آن، از هشت سال بدينسو ، بصورت فعالتر بالاى آن کار صورت گرفته است.

گلف از دو سال بدينسو، در چوکات کميته ملى المپيک به عنوان فدراسيون مستقل فعاليت دارد.