صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شوراى آسيايى کرکت، مربیان و ناظران افغان را آموزش مى دهد

شوراى آسيايى کرکت، مربیان و ناظران افغان را آموزش مى دهد

بر اساس تقاضاى کرکت بورد افغانستان، شوراى آسيايى کرکت، به بازيکنان کرکت افغانستان، مهارت هاى مربیگری (Coaching) و نظارت از بازى ها را آموزش مي‏دهد.داکتر نورمحمدمراد مسوول امورانکشافى کرکت بورد افغانستان مي‏گويد که افغانستان، فعلاً تعداد انگشت شمارى از مربی دارد؛ به همين دليل، کرکت بورد تلاش کرد تا به کمک شوراى آسيايى کرکت، به بازيکنان افغان آموزش بدهد.

وى بتاريخ ٢٤ ميزان به آژانس خبرى پژواک گفت که به اساس اين پروسه آموزشى، در قدم نخست از هر ولايت يک بازيکن فعال، به کرکت بورد معرفى مى شود وکرکت بورد، آنها را سه روز آموزش مى دهد.

موصوف افزود که پس از يک امتحان؛ افراد موفق شده، در پروگرام آموزش مربی که از جانب شوراى آسيايى کرکت تدوير مى گردد، اشتراک مى نمايند.

نسيم الله دانش رييس اجرائيوى کرکت بورد افغانستان نيز راه اندازى برنامه آموزش براى مربیان و ناظرين بازى را، يک گام مؤثر در راستاى انکشاف بازى کرکت دانست.

وى افزود که پس از آموزش،اين بازيکنان خواهندتوانست مسووليت آموزش تيم هاى ولايات خود را به دوش گيرند.

به گفته دانش،کرکت بورد افغانستان، خواهد توانست آموزگاران و ناظرانى به سطح شوراى آسيايى کرکت، داشته باشد.

موصوف علاوه کرد که اين پروگرام آموزشى، براى آموزگاران بتاريخ ٢٩ ميزان آغاز گرديده و تا يک هفته ادامه خواهد يافت.

گفتنى است، اين نخستين بار است که براى آموزگاران کرکت افغانستان، آموزش هاى به سطح آسيا داده مى شود.