صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم قایقرانی افغانستان به یک مدال برنز دست یافت

تیم قایقرانی افغانستان به یک مدال برنز دست یافت

تیم قایقرانی افغانستان به یک مدال برنز در این رشته دست یافت. شکوفه یوسفی عضو تیم قایقرانی افغانستان که در چهاردهمین دور مسابقات قایقرانی شرکت نموده بود، به مدال برنز این مسابقات دست یافت.

همچنین امین مهردل قایقران دیگر این رشته در گروه 2 که میان 9 کشور برگزارشد، مقام پنجم را حایز گردید.این مسابقات از دو روز قبل در شهر تهران ایران با اشتراک 9 کشور در مصافت 200 متر زنان و مردان برگزار شده است.

به نمایندگی از افغانستان، دو تن از قایق رانان از میان مهاجرین افغان مقیم ایران در این مسابقات شرکت کرده اند.(پرستوی مهاجر)