صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هفتمین دور مسابقات انتخابی تکواندو در کابل آغاز شد

هفتمین دور مسابقات انتخابی تکواندو در کابل آغاز شد

هفتمين دور مسابقات تکواندوى بزرگسالان کابل، براى اولين بار با استندرد بين المللى آغاز شد. در اين مسابقات که در جمنازيوم ورزشى کابل، روز پنجشنبه(٢٢جدى) به راه افتاد، ٢٠٩ تکواندوکار از٧٠ کلپ، اشتراک دارند و براى چهار روز ادامه پيدا ميکند.

آرين خيبر معاون فدراسيون تکواندو، هدف از راه اندازى مسابقات را، انتخاب تيم منتخبۀ کابل بيان کرده، گفت که ٣٢ تن در هشت کتگورى و در وزن هاى مختلف، به تيم کابل راه پيدا ميکنند.

وى افزود که بعد ازختم مسابقات و انتخاب تيم منتخبۀ کابل، مسابقات بخاطر انتخاب تيم ملى تکواندو، در مرکز تدوير ميگردد که در آن تمام تيم هاى منتخب ولايات شرکت ميکنند.

به گفتۀ خيبر، اين اولين بار است که مسابقات ورزش رزمى درافغانستان، به ستندرد بين المللى، برگزار ميشود.

معاون فدراسيون تکواندو گفت: "قبلاً داوران مسابقه، نتايج را در کاغذ نوشته نموده و بعد از ختم مسابقه، آنرا به هيئت داورى تسليم ميکردند؛ اما حالا داوران ميتوانند با استفاده از تکنالوژى جديد، براى ورزشکارانى که در مسابقه حضور دارند نمره بدهند، که با فشار دادن دکمه، نمرۀ داور در سکرين تلويزيون قابل ديد ميباشد.

وى علاوه کرد که اين سيستم، به اساس درخواست فدراسيون تکواندوى افغانستان از سوى فدراسيون بين المللى تکواندو، کمک شده است.

وهاب سادات يکتن از ترينران تيم ملى تکواندو گفت که کلپ هاى تکواندو، ازسه ماه بدينسو براى اشتراک در تيم منتخبۀ کابل آمادگى داشتند.

وى افزود: آنها سعى ميکنند که در اين مسابقات، چهره هاى برتر را انتخاب کنند تا آنها بتوانند با شموليت شان در تيم منتخبۀ کابل، به تيم ملى راه يافته و در مسابقات بيرون مرزى، دستاوردهاى چشمگيرى براى کشور داشته باشند.

رفيع الله ورزشکار کلپ شاروالى (ب) که در وزن ٧٥ کيلوگرام براى مسابقات آمادگى ميگرفت، به پژواک گفت: "اميدوارم که بتوانم نتيجۀ خوب به دست بياورم."

وى افزود: آنها با وجوديکه مربوط به يک کلپ دولتى اند؛ اما امکانات ورزشى لازم در اختيار ندارند و از مسوولين کميتۀ ملى المپيک و فدراسيون تکواندو ميخواهند که براى شان زمينۀ بهتر ورزشى را فراهم نمايند.

گفتنى است که ماه گذشته، تيم ملى تکواندوى افغانستان، مقام دوم مسابقات بين المللی در اردن را کسب کرد و ٦ مدال طلا، ٥ نقره و ٨ برونز به کشور کمايى نمود.

اين مسابقات، براى دو روز با اشتراک ورزشکاران ١٩ کشور در بخشهاى بزرگسالان، جوانان، نوجوانان و خردسالان، از وزن ١٩ تا مثبت ٨٥ کيلوگرام، در شهرعمان پايتخت اردن برگزار گرديده بود.