صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم نوجوانان کرکت کشور تيم مالديب را مغلوب ساخت

تيم نوجوانان کرکت کشور تيم مالديب را مغلوب ساخت

تيم نوجوانان زير سن ١٦ سال افغانستان در نخستين ديدارش در رقابت هاى چلنچ کپ آسيا، تيم مالديت را شکست عظيم داد. نصرت الله وفا سخنگوى کرکت بورد افغانستان به آژانس خبر ى پژواک گفت که افغانستان قرعه اين بازى را نصيب شد و نخست بازى کرد.

وى افزود که تيم نوجوانان افغانستان در ٤٠ اور تعيين شده با از دست دادن پنج بازيکن ٣٥٣ دوش را انجام داد و هدف ٣٥٤ دوش را براى تيم مقابل تعيين کرد.

به گفتۀ وفا، از جانب افغانستان جاويد احمدزى کپتان تيم نوجوانان زير سن ١٦ سال با تکميل يک سنچرى (صد دوش) خيلى جالب بازى کرد و ١٦١ دوش را انجام داد.

جاويد احمدزى نخستين جوان است که در تاريخ رقابت هاى چلنج کپ آسيا، سنچرى را انجام داد.

به گفتۀ وى، همچنان در اين بازى؛ از جانب افغانستان، پرويز خان ٧٤ دوش، طارق خان ٦٤ دوش و عبدالصبور اخندزاده ٢٥ دوش را انجام دادند.

سخنگوى کرکت بورد گفت که تيم مالديب هدف ياد شده را به دست آورده نتوانست و تمام بازيکنان آن در اور ٢٢ تنها با انجام ٣٧ دوش ،از ميدان خارج شدند و افغانستان اين مسابقه را با تفاوت ٣١٦ دوش پيروز گرديد.

وى ميگويد که از جانب افغانستان، نوين الحق چهار بازيکن ، قيس احمد سه بازيکن، ابراهيم ځدران دو بازيکن و مسلم ځاځى يک بازيکن تيم مقابل را از ميدان خارج ساختند.