صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفارت امريكا سه ميليون دالر به ورزش افغانستان کمک كرد

سفارت امريكا سه ميليون دالر به ورزش افغانستان کمک كرد

سفارت امريكا در كابل سه ميليون دالر به منظور تقويت ورزش در افغانستان و رشد استعداد هاي دختران افغان مساعدت کرد. راين كراكر سفير ايالات متحده امريكا در كابل در مسابقه بستكبال كه ميان تيم هاي دختران افغان و نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آيساف) روز چهار شنبه به هدف تجليل از روز جهاني زن راه اندازي شده بود گفت:

"تعهدات آيساف و سفارت امريكا با شركاي افغان در قسمت انكشاف برنامه هاي ورزشي سرتاسري افغانستان روشن است."اين مسابقه كه از طرف ايساف و سفارت امريكا حمایت مالی شده است، نمايانگر مهارتهاي زنان ورزشكار افغان مي باشد.

در اين مراسم سفير امريكا در كابل، محمد ظاهر اغبر رييس كميته ملي المپيك و ديگر مقام هاي ايساف و افغان اشتراك ورزيده بودند.به گفته مقام هاي سفارت امريكا، اين مراسم نقش ورزش را در مهارتهاي زندگي دختران و زنان افغان در جهت تعيين اهداف زندگي، داشتن استقامت، كار دسته جمعي و مهارتهاي رهبري پرورش مي دهد.

در اين مسابقه تيم دختران افغان با گرفتن 21 امتياز تسلیم تيم دختران ايساف شد که با 38 امتياز کسب کرده بودند.رييس كميته ملي المپيك افغانستان اظهار داشت كه هدف از راه اندازي مسابقات باسكتبال به افتخار روز جهاني زن مي باشد.

رييس كميته ملي المپيك با ارزومندي بيان كرد: "شرايط بهتر در اداره ورزش افغانستان براي دختران ايجاد شده است و آنان در فدراسیون هاي مختلف كميته المپيك حضور دارند. وی افزود: تلاش مي ورزيم كه ورزش را در کشور نهادينه سازيم و به تمام ادارات افغانستان آنرا منتقل کنیم.

سميرا اصغري يكي از ورزشكاران دختران افغان مي گويد كه امروز بسيار خوشحال هستم كه با تيم هاي خارجي وارد مسابقه مي شويم.خانم اصغري از كميته ملي المپيك مي خواهد كه زمينه هاي بيشتر را فراهم نمايد تا آنها بتوانند مسابقات بيشتر با تيم هاي بيروني بدهند.در ورزش باستكبال پنج تن از هر تيم باهم مسابقه مي دهند كه در چهار روند 10 دقيقه يي برگزار شد.