صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم فوتبال اتفاق هرات تقدیر شد

تیم فوتبال اتفاق هرات تقدیر شد

تیم فوتبال اتفاق هرات قهرمان رقابت های «جام گل سرخ»، از سوی آمریت ورزشی هرات و بازرگانان تقدیر شد. در محفلی که به همین مناسبت در تالار امان الله خان عصر روز سه شنبه برگزار گردیده بود، اصیل الدین جامی معاون ولایت هرات، دوکتور عبدالظاهر فیض زاده رییس شورای ولایتی، شماری از مربیان و پیشکسوتان ورزش اشتراک داشتند.

معاون ولایت هرات گفت که اگر چه امکانات افغانستان در بخش ورزش نسبت به کشورهای همسایه اندک است، اما ورزشکاران افغان در سطح منطقه افتخارات زیادی را به دست آوردند و با توجه به این که ورزشکاران هرات نسبت به مرکز امکانات کمتری دارند، قهرمانی تیم فوتبال اتفاق افتخار بزرگی برای مردم این ولایت است.

رییس شورای ولایتی هرات نیز گفت که ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان ورزش مردمان فقیر و ناتوان اند که هیچ نوع توجهی به آن ها صورت نگرفته است و ورزشکاران هرات، همیشه مستعمرۀ ریاست کمیتۀ ملی المپیک بودند.

وی خطاب به کمیتۀ ملی المپیک گفت: «دیگر نماینده گان مردم هرات در شورای ملی و شورای ولایتی آرام ننشسته و حقوق ورزشکاران و قهرمانان هرات را از مسؤولین ورزش افغانستان خواهند گرفت.»گفتنی است که این تیم از سوی آمریت ورزشی، شرکت امید فارما و سایر بازرگانان هرات با پرداخت جوایز نقدی و تحایف تقدیر شدند.(بست باستان)