صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم ملى کرکت به کشور باز گشت

تيم ملى کرکت به کشور باز گشت

تيم ملى کرکت کشور، پس ازاشتراک در مسابقات کرکت امارات متحدۀ عربى و راه يافتن به جام جهانى بيست اورۀ کرکت، صبح ديروز به کشور باز گشت. تيم ملى کرکت کشور در اين سفر طولانى در مسابقات انتخاب تيم ها براى مسابقات جام جهانى بيست اوره که در ميدان هاى کرکت دوبى وشارجه کشور امارات متحدۀ عربى انجام شد؛ شرکت کردند وبه جام جهانى بيست اوره راه يافت.

همچنان تيم ملى کرکت کشور، پس ازاين بازى ها در سلسله مسابقات کپ براعظم ها با هالند نيز به مسابقه پرداخت واين کشور را شکست داد.
تيم ملى کرکت کشور، پس از اين دستآوردها دیروز بتاريخ ١٩ حمل به کشور رسيد.

درميدان هوايى کابل داکتر عمر زاخيلوال وزير ماليه ومسؤول کرکت بورد افغانستان وهمچنان شهزاده مسعود معاون کرکت بورد ووزير مشاور ، نسيم الله دانش رئيس اجراييوى کرکت بورد، ساير مسؤولين، اعضاى شوراى ملى وعلاقمندان کرکت، از تيم ملى کشور استقبال گرم به عمل آوردند.

نوروزخان منگل کپتان تيم ملى در ميدان هوايى بين المللى کابل به آژانس خبرى پژواک گفت که از برکت دعا هاى هم ميهنان و استعداد خوب بازيکنان به جام جهانى راه يافته است.

موصوف افزود : (( ١٦ تيم قوى آمده بودند، از اين جمله تنها دوتيم به جام جهانى راه يافته اند، چانس کم بود ولى بازى کنان تيم ما خوب درخشيدند وخود را به هدف خود رسانيدند))

به گفتۀ نوروز منگل ، تيم ملى يک بار ديگر به جهان نشان داد که تيم ملى غريب افغانستان تنها با توکل موفقيت بدست نمى آورد ،بلکه به اساس توانايى واستعداد خود موفقيت بدست مى آورد.

موصوف در کنار بازى خوب اعضاى تيمش از ترينرجديد تيم کبير خان، از داکتر تيم وهيئت ادارى هم اظهار امتنان کرد که با آنها خيلى زحمت کشيدند.

وزيرمشاور ومعاون کرکت بورد ،شهزاده مسعود که غرض استقبال از تيم ملى به ميدان هوايى آمده بود، به پژواک گفت که تيم ملى ؛ هميشه با دستان خالى وامکانات اندک دستآورد هاى بزرگ داشته اند.

موصوف افزود که بازى کنان افغان استعداد هاى خوبى دارند واز شوراى جهانى کرکت خواست تا مسابقات بزرگى را براى تيم افغانستان تدارک نمايد.نسيم الله دانش رئيس اجرائيوى کرکت بورد افغانستان به پژواک گفت که براى اين رقابت ها در داخل وهمچنان خارج از کشور براى تيم ملى زمينه تمرينات را مساعد ساخته بودند.

به گفتۀ موصوف، براى تيم ملى غرض آماده گى و اشتراک در مسابقات جام جهانى بيست اوره که قرار است در ماه سپتمبر سال جارى در سريلانکا تدوير يابد، پلان مکملى را تهيه نموده است.