صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درخشش تیم ملی موی تای افغانستان در مسابقات در تهران

درخشش تیم ملی موی تای افغانستان  در مسابقات در تهران

تیم ملی موی تای افغانستان در اولین روزها از مسابقات جام ریاست جمهوری ایران که با شرکت 54 کشور از 5 قاره جهان در شهر تهران برگزار شده است، با شکست حریفان خود با قدرت درخشیده اند. اکثر ورزشکاران تیم ملی موی تای افغانستان در اولین روز مسابقات، بر حریفان قدرتمند خود پیروز شده و باعث سرافرازی نام کشورشان شده اند.

در روز نخست مسابقات علی اکبر رضایی با حریف قدرتمندی از چین دیدار کرد و وی را از پای در آورد. سید حسین موسوی ورزشکاری از مراکش را در راند دوم ناک اوت نمود. در روز دوم مسابقات هادی کهندل ورزشکار قزاق را ناک اوت کرد، احمد جاوید حسنی حریف از پاراگوا را شکست داد و ذوالفقار علی صالحی، ورزشکاری از هند را در راند دوم ناک اوت نمود. علی اکبر رضایی پس از شکست دادن ورزشکار چینی در روز نخست، در روز دوم بازی را به حریف از کشور میزبان واگذار کرد.

این تیم به مدت 45 روز تحت نظارت استاد عبدالغفار مهرپرور سرمربی تیم ملی افغانستان و مربی بین المللی فدراسیون و استاد صادق ابراهیمی که هم اکنون تیم ملی موی تای افغانستان را همراهمی می کنند به طور منظم تمرین کرده اند.