صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفر بانوان بوکسر افغان برای کسب سهمیۀ المپیک

سفر بانوان بوکسر افغان برای کسب سهمیۀ المپیک

سه نفر از بانوان بوکسور برای کسب سهمیۀ المپیک 2012 لندن دیروز به چین رفتند. صدف رحیمی در وزن 54 کیلوگرام، شمیلا در وزن 48 کیلوگرام و سمیه در وزن51 کیلوگرام با یک مربی و یک هیئت شامل این تیم می‌باشند.این رقابت ها از تاریخ یازدهم تا بیستم می در شهر کاندوای چین و با اشتراک ورزشکاران کشورهای آسیایی برگزار می گردد.

هدف از برگزاری این رقابت ها کسب سهمیۀ ورزشکاران بانوی کشورهای آسیایی برای بازی های 2012 لندن می باشد.