صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسابقات گزينشى ساندوانگ در کابل راه اندازى شد

مسابقات گزينشى ساندوانگ در کابل راه اندازى شد

اولين دور مسابقات گزينشى تيم کابل دربخش ساندوانگ(قهرمان قهرمانان) وشوو در کابل، روز شنبه راه اندازى شد. سيد رحمن ''يورش'' رئيس فدراسيون وشوو به آژانس خبرى پژواک گفت که در اين مسابقات ٥٠ ورزشکار از ٥٠ کلپ کابل در دو وزن ٥٦ و ٦٠ کيلوگرام به رقابت پرداختندکه در پايان ،دو تن به عنوان قهرمان به عضويت تيم منتخب کابل راه يافتند.

وى افزود که اين مسابقات در ١١ وزن( ٥٤ تا مثبت ٩٠کيلوگرام )هر هفته در يک يا دو وزن در کميته ملى المپيک راه اندازى ميگردد که در پايان در هر وزن، يک ورزشکار انتخاب مى شود.
به گفتۀ يورش، هفته آينده ورزشکاران همين کلپ ها در وزن هاى ٦٦ و ٧٠ کيلوگرام به رقابت خواهند پرداخت.

محمد اوزى ٢٠ ساله که از چهار سال بدينسو در اين رشته فعاليت دارد، ميگويد که با آمادگى کامل در وزن ٥٦ کيلوگرام در مسابقات شرکت نموده بود، اما نتوانست عضويت تيم منتخب را حاصل کند.
وى ميگويد: (( بايد مسابقات بيشتر برگزار شود تا ما ورزشکاران با انگيزه بيشتر، تمرينات خود را به پيش ببريم.))

براساس گفته هاى يورش، قرار است بعد از ختم اين مسابقات که يکماه دوام خواهد داشت، مسابقات انتخابى تيم ملى با اشتراک ورزشکاران ٣٠ ولايت در کابل راه اندازى گردد.
وى ميگويد که قراراست تيم ملى وشوو در مسابقات جام رياست جمهورى ايران که در ماه دلو سال جارى در ولايت زنجان آنکشور، برگزارميگردد اشتراک نمايد.

رئيس فدراسيون وشووعلاوه ميکند که بازى وشوو از چين سرچشمه گرفته و در ١٤٧ کشور رايج است.

به گفتۀ منبع، وشوو در سال ١٣٦٢ هجرى شمسى در چوکات کميته ملى المپيک، بصورت رسمى فعال شد واکنون حدود شش هزار ورزشکار به شمول يکصد تن از طبقه اناث ، در ٣٠ ولايت به اين رشته ميپردازند.
يورش ميگويد که اين رشته اکنون ٤٠ مربى براى کلپ هاى داخل کشور، پنج مربى بين المللى و هشت داور بين المللى و آسيايى دارد.

وشوو يکى از ورزش هاى رزمى بوده و قرار است تا در المپيک سال ٢٠١٦ به عنوان يک رشتۀ المپيکى شناخته شده و مسابقات آن برگزار شود.
ورزشکاران اين رشته درمسابقات المپيک ٢٠٠٨ چين به حيث مهمان و براى اجراى حرکات نمايشى شرکت داشتند و در مسابقات ٢٠١٢ لندن نيز، چنين نقشى را خواهند داشت.