صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور حامد کرزی پیروزی روح الله نیکپا را تبریک گفت

رئیس جمهور حامد کرزی پیروزی روح الله نیکپا را تبریک گفت

رئیس جمهورافغانستان دیروز طی تماس تیليفونی با ورزشکاران کشور در بازی های المپیک لندن، پیروزی روح الله نیکپا تکواندو کار کشور را تبریک گفت. روح الله نیکپا در رشته تکواندو روز پنجشنبه با شکست حریفان پولندی، افریقای مرکزی و بریتانیایی اش توانست به مدال برونز بازی های المپیک سال ٢٠١٢ لندن دست یابد.

در خبرنامه رياست جمهورى آمده است که رئیس جمهور با تبریک و تهنیت گفتن این پیروزی روح الله نیکپا به مردم افغانستان، گفته است که ورزشکاران افغانستان طی سالهای اخیر نشان دادند که استعداد کمی از ورزشکاران دیگر کشور ها را ندارند.

حامد کرزى گفته است که ورزشکاران افغان با سعی و تلاش می توانند بیرق افغانستان را به سکوی ستدیوم های ورزشی جهان به اهتزاز در آورند.

رئیس جمهور کشور برای نثار احمد بهاوی تکواندو کار دیگری کشور آرزوی موفقیت نموده است. (پژواک)