صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ورزشکاران زن از نبود میدان ورزشی در کندز شاکی اند

ورزشکاران زن از نبود میدان ورزشی در کندز شاکی اند

دختران در ولايت کندز میگویند که علاقه زیادی به ورزش دارند، اما نبود میدان مناسب بازی، باعث دلسردی آنان گردیده است . آمریت ورزشی کندز ميگويد که فعلاً تعداد ورزشکاران طبقۀ اناث به شکل رسمی که ثبت وراجستر هستند به بیش از ۵۰ تن میرسد، اما شمار غیر رسمی آنان که در خانه و میحط خود مصروف ورزش هستند، به صدها تن ميرسد.

عبداللطیف معاون آمریت ورزشی کندز گفت که این دختران مصروف ورزش در بخشهای فوتبال، والیبال،کرکت، تکواندو، بسکتبال،دوش وبخشهای دیگر هستند.

نازیۀ ۱۶ساله متعلم مکتب بی بی عایشه شهر کندزکه شش ماه میشود به بازی کرکت روآورده است،میگوید که از کودکی به کرکت علاقه داشت، شش ماه قبل که تيم کرکت به شکل رسمی در مکتب شان ايجاد شد، وى عضويت آنرا کسب نمود
وی گفت: واقعا ًخوش هستم که به یک بخش آرمان زندگی خود رسیدم که شامل شدن در تیم کرکت بود، اما گپ مهم این است که هنوز آرزویم پوره نشده وآن این است که روزی بتوانم در مسابقات خارج از کشور اشتراک کنم وباعث افتخار کشور خود شوم .

نازیه علاوه ميکند،با آنکه علاقه زیادی به ورزش دارد، اما مشکلاتى که به آن مواجه هستند، باعث شده است برخى از ورزشکاران دختر از ورزش دلسرد شوند .

اين ورزشکار ميگويد: تیم کرکت داریم، اما میدان نداریم ، در فضای باز در چمن خو مانمی توانیم بازی کنیم، در مکتب هم میدان معیاری نداریم،فقط یک میدان پُر از خاک وگرد است که گاهگاه در فضای گرم بااعضای تیم خود تمرین میکنیم.
وى مى افزايد که چند بار بخاطر ساخت میدان کرکت به آمریت ورزشی پیشنهاد داده اند،اما تاهنوز اقدام صورت نگرفته است .

شکریه که دریکی از کورسهای شخصی زبان انگلیسی در شهر کندز درس ميخواند، نيز ميگويد که وی علاقه زیاد به ورزش دارد،اما نبود مکان مناسب برای تمرینات باعث ناامیدی وی گردیده است .

او افزود : من دوسال میشود که شامل تیم والیبال دختران هستم،اما متاسفانه بخاطر نبود میدان مناسب ممکن است ماه یکبار هم اعضای تیم تمرین نداشته باشیم، به همین خاطراست که کمی ازورزش ناامید شدیم.
اين واليبالر مى افزايد که اگر امکانات مناسب ورزشی وبخصوص میدان معیاری وجود داشته باشد، تیم آنها به سطح کشور افتخار آفرین خواهد بود.

آمریت ورزشی ضمن تایيد مشکلات ورزشکاران زن بخاطر نبود محل مناسب میگوید که آنان در تلاش هستند تا با همکاری کمیته المپیک وموسسات خارجی بتوانند یک جمنازیوم ورزشی مختص به زنان را درین ولایت بسازند .

معاون آمریت ورزشی گفت : متاسفانه حرفهای ورزشکاران زن بخاطر نبود مکانهای مناسب ورزشی حقیقت دارد،ما درین قسمت مشکلات زیاد داریم ،هیچ میدان ورزشی اختصاصی برای ورزشکار زن نداریم و در کنار آن، زنان نمی توانند بنابر مشکلات جامعه ومحیطى در میدان های عمومی در محضر عام تمرین کنند.

منبع علاوه نمود که آنان پیشنهادى را بخاطر یک جمنازیوم ورزشی که شامل ساخت میدان های همه بخشهای ورزشی مختص به زنان باشد

در منطقۀ سر دوره شهر کندز به کمیته ملی المپیک وبرخی موسسات کمک دهنده ارايه کرده اند ومنتظر اقدام آنها هستند.

طبق معلومات آمريت ورزشى ، فعلاً ۲۲ فدراسیون ورزشى بازی های مختلف؛ از قبیل فوتبال، والیبال، کرکت، بزکشی، کاراته، پهلوانی، تکواندو و…، در کندز فعالیت دارند که هزاران جوان در آنها مصروف ورزش هستند.

اين درحالى است که کميتۀ ملى المپيک ميگويد که نقش زنان در بخش ورزش، روز به روز بيشتر شده و فعلاً حدود سه هزار ورزشکار اناث، در سطح کشور فعاليت دارند.

ملالى دقيق مسوول کميته ورزش زنان در کميتۀ ملى المپيک، به پژواک گفت که از جملۀ اين عده، ٢٣٠٠ تن آنان مصروف فعاليت هاى ورزشى در مرکز و متباقى در ولايات کندز، هرات، کندهار، باميان، غزنى، سمنگان و بلخ هستند.

وى علاوه کرد که اين تعداد زنان، در ٢٤ رشتۀ ورزشى شامل تکواندو، کاراته، بوکس، بسکتبال، واليبال، فوتبال و...، فعاليت دارند.خانم دقيق ميگويد که کميته ملى المپيک، در نظر دارد که کلپ هاى ورزشى بيشتر را براى زنان در مرکز و ولايات ايجاد نمايد تا آنان بتوانند با خاطر آرام و بدون مزاحمت، به تمرينات شان بپردازند.