صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ساخت اولین استدیوم ورزشی در ولایت دایکندی

ساخت اولین استدیوم ورزشی در ولایت دایکندی

مقام های محلی در ولایت دایکندی از تهداب گذاری اولین استدیوم ورزشی در این ولایت خبر دادند. ساخت استدیوم ورزشی اولین پروژه بزرگی است که در جریان ده سال گذشته در این ولایت دایکندی روی دست گرفته شده است.

قربانعلی ارزگانی والی دایکندی به خبرگزاری بخدی گفت: "این استدیوم ورزشی در مساحت دوازده جریب زمین با بودجه یک میلیون و 200 هزار دالر، از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر ساخته می شود."

آقای ارزگانی می گوید که میدان فوتبال، والیبال، بسکتبال و یک خط دوش، به صورت معیاری در این استدیوم ساخته می شود و در یک زمان گنجایش پنج هزار تماشاچی را دارد.

دایکندی در مرکز کشور، که به ولایت "فراموش شده" نیز مسمی شده، شاهد کمترین پروژه های انکشافی و بازسازی بوده است.

ساخت استدیوم ورزشی اولین پروژه بزرگی است که در جریان ده سال گذشته در این ولایت روی دست گرفته شده است.

قرار است این پروژه تا یک سال دیگر به بهره برداری سپرده شود.

با این حال، والی دایکندی می گوید که داشتن استدیوم ورزشی معیاری، برای جوانان دایکندی، یک ضرورت جدی به شمار می رود.

ارزگانی تاکید کرد، با ساخت این استدیوم بخشی از مشکلات جوانان دایکندی از رهگذر نبود، جای مناسب برای ورزش و تفریح، حل خواهد شد.

والی دایکندی می گوید که قرار است وزارت مبارزه با مواد مخدر، بودجه ساخت چند مرکز صحی و مکتب را نیز به عهده بگیرد.

وزارت مبارزه با مواد مخدر پس از آن پروژه های نوسازی و بازسازی را در این ولایت راه اندازی کرده که ولایت دایکندی، عاری از کشت مواد مخدر اعلام شد.

شماری از جوانان ولایت دایکندی نیز در گفت و گو با خبرگزاری بخدی از ساخت این استدیوم ابراز خرسندی کردند.

ضیا رضایی از جوانان دایکندی به خبرگزاری بخدی گفت: "جوانان دایکندی از نبود مکان مناسب برای ورزش و تفریح به شدت رنج می برند."

به گفته او جوانان هیچ گونه زمین مناسب و امکانات لازم در اختیار ندارند.

پیشتر نیز شماری از مردم این ولایت در گردهمایی از نبود مراکز صحی، سرک معیاری و برق شکایت کردند.

آنان حکومت را به بی توجهی به این ولایت متهم کرده اند.(خبرگزاری بخدی)