صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک ورزشکار تیم ملی مشتزنی، رحیمی را به مبارزه دعوت کرد

یک ورزشکار تیم ملی مشتزنی، رحیمی را به مبارزه دعوت کرد

يک ورزشکار تیم ملی مشتزنی افغانستان، منقوش الدین نشیمی، حمید رحیمی را برای مبارزه به داخل رینگ دعوت کرده است. منقوش الدین نسیمی ۳۳ ساله که هجده سال است پیراهن تیم ملی مشتزنی افغانستان را برتن دارد، از حمید رحیمی مشتزن حرفه یی کشور می خواهد تا با وی داخل ر ینگ مسابقه شود.

پیش از این دوملی پوش دیگر فدراسیون مشزنی کشور نیز برای حمید رحیمی پیام مبارزه داده اند. این مشتزن سی و سه ساله افغانستان گفته است که وی آماده است تا زیرنظر کمیتۀ ملی المپیک افغانستان با حمید رحیمی مبارزه کند.

منقوش الدین نسیمی، عضو تیم ملی مشتزنی افغانستان گفته است: «مردم افغانستان تشنه صلح هستند و من هم می خواهم که یک مسابقه مشتزنی زیرنام صلح با حمید رحیمی داخل رینگ شوم و این یک پیام است برای حمید رحیمی که من وی را برای مسابقه دعوت می کنم .

تاریخ و محل برگذاری مسابقه را هم حمید رحیمی تعیین کند.منقوش الدین نسیمی درهجده سال که عضویت تیم ملی مشتزنی افغانستان دارد چهار مدال طلا، پنج مدال نقره و پنج مدال برنز از رقابت های مشتزنی منطقه یی، آسیایی و اروپایی در کارنامه دارد.این مبارز کشور مدال میربچه خان را ازسوی محمد ظاهر شاه پیشن و مدال غازی امان الله را ازسوی رییس جمهور کرزی نیز به دست آورده است.

منقوش نسیمی در ترکیب تیم ملی مشتزنی افغانستان و تیم منتخب دانشگاه کابل به کشورهای ایتالیا، المان، اتریش، ترکیه، اسپانیا، کازاخستان، هند، پاکستان و ایران سفرنموده است.این گفته ها پس از آن ابراز می شوند که حمید رحیمی ورزشکار افغان، شام سه شنبۀ هفتۀ گذشته در یک رقابت زیر نام «نبرد برای صلح» حریف تانزانیاییش را از پیش رو برداشت و قهرمان این رقابت شد.

این رقابت که به گونه زنده ازتلویزون ها، درکابل با تدابیر شدید امنیتی برگزار شده بود و حیمی رحیمی، درروند هفتم حریفش سید مبیلوا را ازکشور تانزانیا، شکست داد و به پیروزی دست یافت.(طلوع نیوز)