صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیکپا جایزۀ خبر سازترین چهرۀ ورزشی سال ۲۰۱۲ را به دست خواهد آورد

نیکپا جایزۀ خبر سازترین چهرۀ ورزشی سال ۲۰۱۲  را به دست خواهد آورد

روح الله نیکپا، جایزه خبر سازترین چهره ورزشی سال دوهزارودوازده میلادی را به دست خواهد آورد. این لقب از سوی گروۀ نشراتی، ای تی پی بریتانیایی به روح الله نیکپا ملی پوش تکواندوی افغانستان و مدال آور بازی های المپیک ۲۰۱۲ لندن، داده خواهد شد.
روح الله نیکپا برای دریافت این جایز روزچهارشنبه، رهسپار دبی شد.

قراراست این جایزه در مراسم ویژه یی شب چهارشنبه در دبی به روح الله نیکپا داده شد.

این نُخستین باری ست که یک ورزشکار افغان از میان تمامی ورزشکاران جهان، این جایزه را به دست می آورد.

روح الله نیکپا، به طلوع نیوز گفته است: «ورزشکار ما جوانان باید کوشش کنیم از طریق ورزش و با به دست آوردن همچو جایزه ها، افغانستان را به جهانیان معرفی کنیم.»

پیش از این روح الله نیکپا ملی پوش فدراسیون تکواندوی افغانستان به حیث سفیرصلح سازمان ملل متحد در افغانستان شناخته شده بود.

روح الله نُخستین وزرزشکار است که در تاریخ ورزش افغانستان، کشور را صاحب دو مدال برنز اولمپیکی ساخته است.(طلوع نیوز)