صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دختران بامیانی برای ریشه کن کردن فساد اداری دویدند

دختران بامیانی برای ریشه کن کردن  فساد اداری دویدند

صدها دختر در ولایت بامیان در یک حرکت نمادین، برای ریشه کن کردن فساد اداری، روز جمعه فاصله پنج کیلومتر را دویدند.

در این مسابقه، بیش از سه صد دختر و پسر فاصله پنج کیلومتری از میدان هوایی تا ورزشگاه شهید مزاری را دویدند.

به تازگی، سازمان شفافیت بین الملل در گزارش سالانه خود، افغانستان را از جمله فاسدترین کشورهای جهان اعلام کرده است.

در گزارش جدید این سازمان اعلام شد، افغانستان از نظر شفافیت در رده 174 در میان کشورهای جهان قرار دارد و این رقم حد اکثر فساد اداری در یک کشور را نشان می دهد.

سازمان شفافیت بین الملل همه ساله پس از مطالعه آمار کشورها، میزان فساد اداری را، از 100 شفافترین و صفر فاسدترین را منتشر می کند.

افغانستان، در جریان یازده سال گذشته همواره عنوان بدترین کشور آلوده با فساد اداری را کسب کرده است. سهیلا احمدی از اشتراک کنندگان مسابقه دوش در بامیان گفت که هدف آنان از راه اندازی مسابقه دوش مبارزه بافساد اداری درکشوربوده است. خانم احمدی در این مسابقه مقام دوم را به خود اختصاص داده است.

الهه نظری از دیگر اشتراک کننده این مسابقه هدفش را از حضور در این برنامه، نشان دادن قدرت تصمیم گیری دختران خوانده و گفت: "ما دختران بامیانی میدویم تا بادویدن ما، ریشه فساد از کشور کنده شود." خانم نظری می گوید، وقتی از رسانه ها شنیده که افغانستان بدترین کشور در فساد اداری است بسیار ناراحت شده است.

عبدالرحمان منیب از پسران جوانانی که این مسابقه را راه اندازی کرده گفت: "همین که شنیدیم دولتمردان افغانستان با سومالیا وکوریایی شمالی یکجا آلوده با فساد اداری هستند، خواستیم نفرت و انزجار خود را ازطریق مسابقه دوش با فساد اداری در کشور اعلام کنیم."

دختران و پسران که روز جمعه در برنامه دوش شرکت کردند، می گویند از اینکه افغانستان اولین کشور آلوده با فساد اداری در جهان است، ناراحت هستند.

در همین حال، عبدالجبار ثابت لوی سارنوال پشین کشور که در بامیان آمده بود گفت: "در بامیان نه امکانات است، نه منابع مالی ونه فساد، فساد در مرکز و ولایت های پردرآمد است."

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان که دررأس کمیته مبارزه با فساد اداری این ولایت قرار دارد پیش از این موجودیت فساد اداری در بامیان را رد نکرده است. (خبرگذاری بخدی)