صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ملی پوشان انجمن ملی تکواندو کشور مدال های طلا، نقره وبرنز را به دست آوردند

ملی پوشان انجمن ملی تکواندو کشور مدال های طلا، نقره وبرنز را به دست آوردند

پنج تن از ملي پوشان انجمن ملي تکواندو دو آي تي اف افغانستان ازچهارمين دورمسابقات جنوب آسيا شهرگوا-هندوستان که بتاريخ 6-8 ميزان 1394  برگزارگرديده بود مفتخربه دريافت دومدال طلا،دومدال نقره، سه مدال برنجي وکپ سوم قهرماني گرديدند.به گزرش آژانس باختر،عبدالروف حسيني در وزن -75 کيلو دربخش مبارزه مدال نقره و دربخش فارم مدال نقره، سيد انوردر وزن  64 کيلودربخش فارم مدال طلا و در بخش مبارزه مدال برنجي،عبدالولي قمبري در وزن -71 کيلودربخش مبارزه مدال برنجي، صفي الله مهرزاد در وزن -78 کيلو دربخش مبارزه مدال برنجي، عبدالبصير يوسفي در وزن -85 کيلو دربخش مبارزه مدال طلادرمسابقات متذکره کشور هاي افغانستان، نيپال، ماليزيا و پنج تيم ازپنج ايالت کشورهندوستان اشتراک داشتند. (باختر)