صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس فیفا به‌طور موقت محروم شد

رییس فیفا به‌طور موقت محروم شد

رييس جنجالي فدراسيون بين‌المللي فوتبال (فيفا) موقتا از سمت خود محروم شد تا تنش در اين نهاد به اوج برسد. پس از جنجال‌هاي فراواني که بر سر انتخاب مجدد «سب بلاتر» سوييسي ايجاد شد و مشخص شد که معاونان و نزديکان بلاتر رشوه دريافت کرده‌اند، همگي از سمت خود برکنار شدند. اکنون سب بلاتر رييس فدراسيون فوتبال (فيفا) به مدت 90 روز از سمت رياست اين نهاد کنار گذاشته شد. کميته اخلاق فيفا اين هفته تشکيل جلسه داد و پس از آن‌که سارنوال سوييس پرونده بلاتر را به جريان انداخت اين مرد سوييسي را موقتا از سمت خود کنار گذاشت.

 بلاتر محکوم به پرداخت رشوه به «ميشل پلاتيني» رييس يوفا و امضاي قراردادي بر ضد پيشرفت و توسعه فوتبال در جهان بوده است.

حالا بلاتر که از سال 98 رياست فيفا را بر عهده دارد از اين نهاد موقتا کنار گذاشته مي شود تا تکليف رييس فيفا به زودي مشخص شود.